Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 09. jaanuar 2024

KUIDAS SISESTADA UUT TOOTMISE KAARTI?

Seda registrit kasutatakse Retseptide alusel komponentidest Laoartiklite tootmiseks. Sellised Tootmised tehakse tavaliselt Müügitellimuse alusel. Kui Toomise kaardile on märgitud ‘Lõpetatud’, vähendatakse komponentide laoseisu automaatselt ja suurendatakse valmiskomplekti laoseisu. Nende toimingute tagamiseks tuleb komplekteeritav artikkel kindlasti registreerida tüübiga Laoartikkel. Kui on vaja, saab Tootmisest koostada ka automaatselt finantskande.

Uue toomtmise sisestamiseks mine moodulisse Komplekteerimine > Registrid > Toomised.
Vali Koosta menüüst “Uus tootmine“.

Nr. – Komplekteerimise kaardi number: programm valib järgmise kasutamata numbri esimesest numbriseeriast seadistusest Numbriseeriad-Tootmised. Seda numbrit saad vajadusel muuta, kuid mitte juba kasutatud numbri vastu. Mitmekasutaja süsteemide puhul antakse kaardile number alles selle kinnitamisel.

Nimetus – Vabalt sisestatav kommentaar.

Retsept – Kui selle Tootmise puhul kasutatav Retsept on siia sisestatud, sisestuvad alltoodud tabeli ridadele vastavad sisend- ja väljundartiklid koos koguste ja ostuhindadega.

Nimetus – Retsepti nimetuse sisestab programm automaatselt.

Kogus – Retsepti rakendamise kordade arv. Kui näiteks retsepti väljundkoguseks on kaks (sisestatakse tabelis viimasele reale) ning Koguse väljale on sisestatud ‘5’, tähendab see, et viiekordse Retsepti rakendamise tulemusel suurendatakse väljundartikli laoseisu kümne võrra.
Vaikimisi pakub programm koguseks retsepti kaardile sisestatud “Normaalselt toodetavat kogust“. Koguseks ei ole võimalik sisestada väiksemat kogust, kui Retsepti kaardil määratud ‘Minimaalselt toodetav kogus’.
Kui väljundartikkel või mõni Komponentidest kannab seerianumbrit, tuleb sellele väljale sisestada ’1’.

Alguskp. – Programm sisestab automaatselt tänase kuupäeva.

Ladu – ladu, millest komponendid võetakse ning kuhu komplekteeritud valmisartiklid ladustatakse. Kui Ladu ei ole määratud, saad kasutada artikleid kõigist ladudest.
Kui Lao seadistustes on määratud Põhiladu ning see väli on siin jäetud täitmata, kasutatakse põhilao artikleid. Kui aga samas seadistuses on aktiivne valik ‘Nõua ladu’, peab ka Lao väli siin täidetud olema.

Hetkeseis (Koostatud/Tühistatud/Alustatud/Lõpetatud) –  Uue Tootmise kaardi koostamisel on vaikimisi valik Koostatud. Muuda seda hetkeseisu kinnitamaks, et Tootmine on valmis tehtud ja lattu saadetud. Kaardi salvestamisel muudetakse komplekteeritud valmisartiklite ja komponentide laoseisud. Loe nende hetkeseisude kohta täpsemalt SIIT

Kui sa ei soovi, et komponentide laoseis kogemata miinusesse läheks, lülita sisse funktsioon ‘Ära luba lähetada miinusesse’ Logistika mooduli seadistuses Lao seadistusted. Kui see funktsioon on aktiivne, ei luba programm salvestada ‘Lõpetatud’ Tootmise kaarti, kui mõnda komponenti ei ole laos piisavalt.

Kui oled vastavalt seadistanud Finantsi seadistuse Allsüsteemid, koostab programm Tootmise kinnitamisel kande ka Finantsi. Selleks pead märkima valiku Lõpetatud ning salvestama Tootmise kaardi.


Tootmise kaardi maatriksi read:

Artikkel – Sisendartiklid (ehk komponendid) sisestatakse kõigepealt. Sisesta iga komponendi Artikli kood.

Kui komponent koosneb omakorda komponentidest, peab kõigepealt tagama sellele artiklile piisava laoseisu kasutades teisi Tootmise kaarte. Igal Tootmise kaardil saad komplekteerida vaid ühetasemelise valmistoote: mitmetasemelist komplekteerimist ühel kaardil korraldada ei saa.

Viimasele reale sisesta komplekteeritava Artikli number st. komplekteerimise tulemus. See peab olema tüübiga Struktuurartikkel või Laoartikkel. Kui Retsepti alusel komplekteeritavat valmistoodet ennast kasutatakse mõne teise toote komponendina, peab see olema registreeritud Laoartiklina.

Nimetus – Artikli nimetus Retseptilt või Artikli kaardilt.

Seerianr. – Sisendartiklite puhul sisesta siia vajadusel Artikli seerianumber. Komplekteeritava Artikli puhul sisesta siia sellele antav seerianumber.

Seerianumbritega Artiklid tuleb sisestada Toote kaardi eraldi ridadele ning koguseks märkida ‘1’. Nii saad kirja panna kõik erinevad seerianumbrid ning Artiklid väljastatakse laost korrektselt.

Kui Ladu ei ole määratud, näed Ctrl-Enter klahvikombinatsiooniga valides kõigis ladudes olevate Artiklite võimalikke seerianumbreid ning märget Lao kohta. Kui aga oled Lao määranud, esitatakse ainult selle Lao Artiklite seerianumbrid.

Sisse – Sisesta lõpptoote kokkupanemiseks vajaminev Komponendi kogus. Ära sisesta Komponenti viimasele reale.

Välja – Sellele reale sisestatakse komplekteeritava Artikli kogus, mis ülaltoodud sisendartiklitest saadakse. Tavaliselt on selleks koguseks ‘1’, ja see peabki olema ‘1’, kui komplekteeritakse mingit kindlat Artiklit.

Osak.% (osakaal) –  Seda välja kasutatakse vaid juhul, kui tootmisprotsessi tulemusena komplekteeritakse rohkem kui üks Artikkel (st. komplekteeritakse erinevate koodidega Artiklid). Igale väljundartikli reale sisesta vastav osakaalu protsent. Iga komplekteeritava Artikli kulu arvestamisel (operatsiooni menüü käsklusega ‘Arvuta FIFO’) jaotatakse komponentide kogumaksumus vastavalt siia sisestatud protsentidele.

Mat.kulu – Materjalikulu ühiku kohta. Kui reale on sisestatud sisendartikkel, sisesta siia selle artikli ühiku Ostuhind. Automaatselt võetakse see Retseptilt: see hind ei ole sama, mis artikli FIFO laoväärtus.


Standard ERP versioonis:
FIFO laoväärtuse nägemiseks saad kasutada operatsioonide menüü käsklust ‘Arvuta FIFO’.
Kui reale on sisestatud väljundartikkel (st. komplekteeritav Artikkel), sisesta siia selle Ostuhind. Tavaliselt on selleks sisendartiklite Ostuhindade summa korrutatud kogustega. Käsklusega ‘Arvuta FIFO’ asetatakse siia komponentide FIFO väärtuste summa. Kui väljundartikleid on rohkem kui üks, jagatakse see kogusumma nende vahel vastavalt eelmisse tulpa sisestatud protsentidele.
Kui kasutad Tootmise mooduli seadistuses Tootmise seadistused valikut ‘Arvuta toodetud artiklite kulu’, arvutab programm Tootmise kaardi kinnitamiselt komponentide aktuaalsed FIFO hinnad automaatselt. Kuna summad finantskandes sõltuvad M-kulu veerus olevatest väärtustest, siis veendu enne dokumendi kinnitamist, et antud väärtused oleks õiged. Kui koostad Tootmisest finantskandeid, on soovitatav sisse lülitada seadistus ‘Arvuta toodetud artiklite kulu’.


Töökulu –  Töökulu ühiku kohta. Sisesta töökulu sisend- ja/või väljundartiklitele. Tavaliselt on selleks artikli komplekteerimisele tehtav töökulu.
Pane tähele, kuidas ülaltoodud näites on Töökulu lisatud ühele komponent-artikli reale. Sellega tagad, et Töökulu summa lisatakse Tootmise kaardist koostataval finantskandel kreeditpoolele.

Koef. – Siin näed artikli Ühiku koefitsienti (artikli kaardilt).

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Excellent Business Forum – kergitame saladusloori sündmuse osas!

21. veebruar 2024

Eelmisel aastal alguse saanud uus… Loe edasi

Seadmete hooldusprotsessid lihtsaks!

21. veebruar 2024

Standard Books äritarkvara… Loe edasi

Soovitusindeksi tulemus – meil väga hea klienditeenindus!

16. veebruar 2024

Soovitusindeksi kokkuvõte Kliendid hindavad… Loe edasi