Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Müügihaldus> Seadistused> Kuidas täita seadistus “Tellimuste seadistused”?

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 31. august 2023

Kuidas täita seadistus “Tellimuste seadistused”?

Moodul Müügihaldus > Seadistused > Tellimuste seadistused

Seadistuse valikud:

Kopeeri tellimuse kuupäev saatmise kuupäevaks 
Tellimuse koostamisel sisestub Tellimuse kuupäevaks hetke kuupäev ning Saatmise kuupäeva väli on tühi. Kui soovid, et ka Saatmise kuupäevaks sisestuks hetke kuupäev, märgi see valik. Kui nüüd Tellimuse kuupäeva muudad, muutub ka Saatmise kuupäev.

Arvuta tellimuse MK lähetusel ümber 
Artikli sisestamisel Tellimusele võetakse artikli Ostuhind artikli kaardilt. Ostuhindade alusel arvutatakse Tellimuse müügikate. Tellimuse lähetamisel ei pruugi müüdud artikli tegelik omahind (arvutatakse Kulumudeli alusel nt FIFO, LIFO või Kaalutud keskmine) langeda kokku Tellimuse väärtusega. Märgi see valik, kui soovid, et ühiku hind Lähetuselt sisestuks Tellimusele lähetuse kinnitamisel, ning et Tellimuse müügikate arvutataks ümber.
Ole tähelepanelik selle valiku kasutamisel, kui koostad sageli osalisi Lähetusi tellimuseridadest. Ühiku ostuhind kõige hiljutisemalt Lähetuselt sisestub tellimusereale, ning sellest saab vastava rea kogu koguse ühiku Ostuhind sinna algselt sisestatud hinna asemel.
Kui Logistika mooduli Kuluarvestuse seadistuses ei ole märgitud valik “Arvuta uuesti müügikate, kui teed arve“, sisestuvad tellimuseridade Ostuhinnad vastavatele arveridadele. Niisiis, kui kasutatakse seda valikut, kuid mitte valikut “Arvuta uuesti müügikate, kui teed arve”, sisestuvad artiklite omahinnad müügil Tellimustelt arvetele.

Koosta arve lähetuse alusel 
Kui sisestad Tellimusele seerianumbreid kandva artikli, võid selle sisestada ainult ühele reale vastava kogusega, ilma seerinumbrita. Tellimusest Lähetuse koostamisel jagab programm artikli automaatselt ühekaupa eraldi ridadele, mis võimaldab lisada seerianumbrid. Tellimusel näed ainult viimase rea seerianumbrit.
Järgnevalt koostatav Arve võib olla koostatud vastavalt Tellimusele (seerianumbreid kandev Artikkel esitatakse ühel real koos vastava kogusega) või Lähetusele (artiklid esitatakse ühekaupa eraldi ridadel). Märgi see valik, kui soovid kasutada viimast varianti: see on mugav, kui pead artiklite seerianumbreid lisaks Saatelehele/Lähetusele ka arve väljatrükil näitama.
See valik kehtib Arvete puhul, mis on koostatud tellimuse Koosta menüü käsklusega ‘Koosta arve‘ või hooldusfunktsioonidega ‘Koosta koondarved‘ ja ‘Koosta arved kinnitatud lähetustest‘.
– Kui see valik on märgitud, trükitakse iga Lähetuse number ja Lähetuse artiklite koguväärtus igale Arvele omaette ridadele.
– Kui see valik on märgitud, ei saa samaaegselt kasutada ka valikut “Kreeditarved muudavad ladu” (Üldise mooduli seadistuses “Valikulised võimalused“). Kui seal on see valik siiski märgitud, ei võeta seda arvesse. Artiklite tagastamiseks lattu tuleb enne kreeditarve esitamist kas Lähetusest või Tellimusest koostada Tagastatud kauba kaart.
– Kui see valik on märgitud, ei saa samaaegselt kasutada ka valikud “Arved enne lähetust” (Logistika mooduli seadistuses Laoseadistused). Kui seal on see valik siiski märgitud, ei võeta seda arvesse.

Aseta kõik tellimuse read lähetusele
Kasuta seda valikut, kui tahad, et kõik artikliread kanduvad alati Lähetusele üle, isegi kui mõni artikkel on juba täielikult lähetatud.

Kopeeri pakkumise klass tellimusele 
Pakkumisest saad koostada Tellimuse, valides pakkumise Koosta menüüst käskluse ‘Koosta tellimus‘. Märgi see valik, kui tahad, et uuele Tellimusele sisestuks Tellimuse klassiks automaatselt Pakkumise klass.

Aseta kõik lähetusaadressid 
Lähetusaadresside seadistuses saad registreerida mitme harukontoriga klientide Lähetusaadressid. Sobiva aadressi saad valida Pakkumistele, Tellimustele ja Arvetele (Lähetusaadressi osal) ning Lähetustele (Aadressi osal). Tavaliselt näed Ctrl-Enter valikuaknas vaid valitud kliendi Lähetusaadresse ja selliseid Lähetusaadresse, millele ei ole klienti määratud. Märgi see valik, kui soovid Ctrl-Enter valikuaknas näha kõiki Lähetusaadresse.

Aseta laoartiklilt retsept tellimusele
Müügitellimuse peal on Koosta menüüs valik “Tootmised“. Selle valimisel koostatakse automaatselt Tootmise kaardid kõikidele sellel Tellimusel olevatele Laoartikkel tüüpi artikli ridadele, mis on seotud Retseptiga. Loe täpsemalt SIIT

Ära luba reserveerida rohkem, kui laos 
Tellimuse jaoks saad reserveerida kaupa, märkides Tellimuse päises valiku Reserveeritud. Teiste tellimuste lähetamisel jätab programm piisava koguse kaupa antud Tellimuse jaoks.
Kui see valik on märgitud, ei saa Tellimuse jaoks kaupa reserveerida, kui artikli tellitud kogus ületab koguse laos. Kontrollitakse vaid Laoartiklite koguseid. Kui soovid, et kontrollitaks ka Struktuurartiklite koguseid, märgi vastavatel artiklitel valik “Aseta sisestamisel komponendid” (‘‘Retsepti‘’ lehel).
See valik kehtib ka valiku “Reserveeritud” kohta Laoliikumise päises.

Kreeditarve muudab arvega kogust 
Selle valikuga kontrollid, kas Tellimusega seotud Arve krediteerimisel arvutatakse automaatselt ümber Arvega summa Tellimuse D.osal.
Kui see valik on märgitud, arvutatakse arvega summa automaatselt ümber, kui koostad Kreeditarve. Kui teed koopia originaalarvest, arvutatakse Arvega summa ümber vaid juhul, kui oled enne Kreeditarve esmakordset salvestamist määranud sellele sobiva Tasumistingimuse ja krediteeritava Arve numbri.
Kui see valik ei ole märgitud, saad Tellimuse arvega summa ümber arvutamiseks kasutada hooldusfunktsiooni ‘‘Arvuta tellimused ümber‘’.
Kui sisestad Kreeditarve otse Arvete registrisse, ei arvutata seotud Tellimuse arvega summat ümber, sõltumata siin tehtud valikust. Kasutada ei saa ka hooldusfunktsiooni “Arvuta tellimused ümber“.
Kui krediteeritav Arve koostati hooldusfunktsiooniga ‘‘Koosta koondarved’, ei arvutata seotud Tellimuste arvega summasid ümber, sõltumata siin tehtud valikust.

Ära luba tellimusest koostada tag. kaupade kaarti
Kui klient tagastab ostetud kaubad, saad Müügitellimusest või Lähetusest koostada Tagastatud kauba kaardi. Koosta Tagastused lähetustest, kui Logistika mooduli “Kuluarvestuse” seadistuses on märgitud valik “Algne kulu (lähetuselt) tagast. kaupadel” ja/või samas seadistuses on määratud, et Tagastatud kaubad sisestatakse kulujärjekorda algsele positsioonile. Märgi see valik, kui soovid, et Tagastused tuleb alati koostada Lähetustest.

Kopeeri arve kande kp. teenuse lähetamiskuupäevaks
Teenuse lähetamiskuupäev on päev, mil tellitud kaubad toimetati kohale. Tellimusest arve koostamisel näed arve ‘‘Lähetuse” lehel “Teenuse lähetamiskuupäeva väljal” viimase kinnitatud lähetuse kuupäeva. Kui see valik on märgitud, sisestub sama kuupäev ka arve Kande kuupäevaks. Seetõttu võivad arve kuupäev ja arve Kande kuupäev erineda.

Nõua tellimuseklassi
Märgi see valik, kui soovid, et kõik Tellimused peavad kuuluma mingisse Tellimuseklassi.

Nõua kliendi tellimuse numbrit
Märgi see valik, kui sinu ettevõttes on kohustuslik märkida kliendi Ostutellimuse number.

Nõua lähetusaadressi
Märgi see valik, kui soovid, et kõikidel tellimustel oleks täidetud Lähetusaadress.

Seo arve tegemisel ettemaksuga
Mõnikord klient tasub tellimuse eest ette osaliselt või täies mahus. Kui sellest tellimusest koostada Arve, siis programm lisab arvele automaatselt ettemaksu eraldi reana.

Koosta arve Lähetuse kinnitamisel
Märgi valik, kui soovid, et Lähetuse kinnitamisel koostaks programm automaatselt Arve.

Koosta Kreeditarve Tagastatud Kaupade kinnitamisel
Märgi valik, soovid, et Tagastatud Kaupade kaardi kinnitamisel koostaks programm automaatselt Kreeditarve.

Lähetatud kogus tellimuselt
Vaikimisi – lähetusele tuleb lähetatud koguseks tellitud kogus.
Lähetatud kogus on 0 – lähetusele tuleb lähetatud koguseks 0 (null).
Lähetatud kogus on arveldatud kogus – lähetusele tuleb lähetatud koguseks see kogus, mille eest on tehtud arve. Näiteks, kui tellimusel on kogus 10 tk, sellele on tehtud arve kogusele 5 tk, siis tellimuselt lähetust koostadest tuleb lähetatud koguseks 5 tk.

Kuva sirvi aknas värve
Loe selle valiku kohta täpsemalt SIIT

Lisalähetuse kommentaar 
Kui koostate Tellimusest lähetuse sisestub tellimuse Kommentaar (‘‘Lähetustingimuste’’ lehel) Lähetuse ‘‘Artiklite’’ jalusesse. Osaliste lähetuste puhul sisestub sama Kommentaar seega kõigile samast Tellimusest koostatud lähetustele. Kui aga siia on sisestatud Järeltellimuse kommentaar, näed seda teisel ja järgnevatel lähetustel.

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

11. juuni 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Majanduse ilmaennustus – kas äike või päike?

10. juuni 2024

Eesti majanduse hetkeolukorrast ja tulevikuväljavaadetest… Loe edasi

Muuda tootmis- ja müügiprotsessid tarkvara abil sujuvaks.

07. juuni 2024

Kiiresti muutuvas ärimaailmas on ettevõtete… Loe edasi