Leia kiirelt!

Seadistus “Telema seadistused”Uuendatud 06. aprill 2022

Telema seadistused leiad moodulis Üldine > Seadistused > Telema seadistused.
Siit leiad vajalikud seadistused, mis reguleerivad automaatset andmevahetust Telemaga. 

Automaatne import aktiveertitud – märgi see valik, et Telemast dokumentide saabumisel need automaatselt imporditakse Standard Booksi andmebaasi.

Saada kinnitatud dokumendid Telemasse automaatseltKui see valik on märgitud, siis Müügiarve ja Lähetus saadetakse kinnitamise hetkel Standard Booksi saatmise järjekorda ja sealt  automaatselt Telemasse. Kuna Telema e-arve formaat on Eesti e-arve formaadist erinev, siis on oluline lisaks Kontakti kaartidel (kliendid, kellele Telema arveid soovid saata) märkida valik: Vastuvõtu eelistus=Telema.
Sama kehtib Ostutellimuste saatmisel, eeldusel, et tarnija Kontakti kaardil on e-arve vahelehel operaatoriks märgitud Telema.
4 dokumendi (tellimus-lähetus-tarnekinnitus-arve) kasutamisel tuleb Kontakti kaartidele märkida linnuke “EDI Klient“. 2 dokumendi (tellimus-arve) kasutamisel ei tohi see märgitud olla.

Ostuarve koostamisel koosta Ostutellimusest Laosissetulek – Kui see valik on märgitud, siis Tarnija E-arvest ostuarve koostamisel tekib ka seotud Ostutellimusest automaatselt Laosissetuleku dokument (kinnitamata).

Failide impordi teekond /Failide arhiveerimise / Failide ekspordi teekondNende kaustade kaudu hakkab toimuma dokumentide XML failide import ja eksport automaatselt. Need kataloogid asuvad Excellenti pilveserveris, mistõttu nende kaustade nimed ja asukohad saad küsida Excellenti konsultandi käest (kirjuta info@excellent.ee)

Järgmine koondsaatelehe number – Koondsaatelehe saab Telemasse eksportida, kuid dokumenti Booksi andmebaasi sellist dokumenti ei salvestu. See seadistus säilitab meeles siiski koondsaatelehe dokumendi numbri. Alati, kui koostad ja trükid koondsaatelehe, siis programm automaatselt suurendab siin dokumendi järjekorranumbrit.

Tellimuse lao koodKui soovid, et programm täidaks kõikidel imporditud Tellimustel automaatselt Lao koodi. Kui seadistuse jätad tühjaks, tuleb kasutajal igale tellimusele ladu käsitsi valida. Vali siia Ladu (Ctrl+Enter) nimekirjast olemasolev Ladu. Kui soovitud ladu puudub, siis saad selle lisada moodulis Logistika – Seadistused – Laod.

Tellimuse impordil võta klient tarnekohalt – Seda valikut saad kasutada ainult juhul, kui Telemaga on vastav kokkulepe. See valik on vajalik vaid juhul, kui iga tarnekoha jaoks on Booksis sisestatud eraldi kontakti kaardid (näiteks: Peetri Selver, Merimetsa Selver ja Viljandi Selver on kõik erinevad Kontakti kaardid). Selline lahendus oli kasutusel vanemates Telema lahendustes. Viimase ametliku Booksi versiooniga on soovitatav kasutada Lähetusaadresse ehk iga tarnekoht pole Kontakti kaart, vaid Lähetusaadress. Siis seda valikut ära märgi.

Lisa arvele pdf manus – Märgi see valik, kui soovid, et müügiarvega läheks kaasa ka arve PDF failina. Pane tähele, et selleks tuleb ka arved kinnitada enne saatmist.

Tagastustellimus enne kreeditarvet – Kui see valik on peal, siis impordib Standard Books kliendi saadetud tagastustellimuse otse Tagastustellimuste registrisse. Kui valik ei ole märgitud, siis impordib Standard Books kliendi saadetud tagastustellimuse otse Kreeditarvena (Tagastustellimuse dokument jääb vahele).

Ära kontrolli hindu imporditud tellimustelKui programm leiab, et Telemast saabunud müügitellimusel on artiklite ühikuhinnad erinevad võrreldes artiklite kaartidel (lahter „Baasmüügihind“) märgitud hindadega, siis ilmub tellimusel kliendi nime asemel tekst „KONTROLLI HINNAD”. Kui sa ei soovi, et programm hindade kontrolli teostaks, siis eemalda siin see valik.

Nõua ladu ostutellimusel – Kui see valik on märgitud, siis nõuab programm lao koodi sisestamist Ostutellimusele, enne kui saad ostutellimust salvestada.

Ära kasuta XML faili aadresse – Märgi see valik, kui soovid, et kliendi aadressid võetakse Standard Booksi programmist kontaki kaardi pealt, mitte Telemast saabunud tellimuse failist.

Ära kasuta XML faili nimesid – Märgi see valik, kui soovid, et programm võtaks kliendi nime kontakti kaardilt, mitte Telemast saabunud failist.

Kasuta dokumentidel Lähetusaadressi Nime asemel Kommentaari – Märgi see valik kui soovid, et programm võtaks Lähetusaadressi esimesele reale info Lähetusaadressi kaardilt, mitte Telemast saabunud XML failist. Selle valikuga koos pead märkima ka eelneva valiku “Ära kasuta XML faili nimesid“.

Telema EDI ostuarve XML fail tarnija e-arve manusesse – Kui see valik on peal ja Tarnija e-arve saabub Booksi, siis lisatakse automaatselt Tarnija e-arve manusesse XML fail, mis Telemast saadeti ja mille alusel tarnija e-arve dokument Booksis moodustus.

Telema API:
Client ID / Client secret – Telema API ühenduse unikaalsed koodid, mille saad küsida Telema esindaja käest.
Viimase impordi kuupäev / kell – automaatselt uuenev info, millal toimus viimati Telemast dokumendi importimine.

Märksõnad:
Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus