Leia kiirelt!

Kuidas pangast laekumisi importida programmi käsitsi?

Käsitsi saab kasutaja laekumiste faili importida ainult oma töökohas ja ainult siis kui teised kasutajad on programmist väljunud. See on vajalik selleks, et impordi hetkel ei sisestaks keegi kasutajatest topelt laekumisi.

Käsitsi importimiseks vajalikud seadistused:

1. Laekumiste importimisel otsib programm failist infot maksja kohta ja võrdleb Kontakti kaardil järgmiseid väljasid:
1.1 "Reg Nr.2" (või "Viitenumber" Korteriühistu lehel) - siin määratakse kliendipõhine viitenumber. Viitenumber tuleb genereerida funktsiooniga, mitte käsitsi (loe sellest SIIT)
1.2. "Reg nr 1" - kliendi registreerimisnumber.
Leides ühe nendest, oskab programm laekunud summa automaatselt siduda õige kliendiga. Kui need on täitmata, otsib programm vastet maksja nime järgi.
1.3. Kliendi nimi.

2. Et maksja nime järgi otsimine oleks täpsem, tuleb täita seadistus mooduli Müügiarved - Seadistused - "SEPA pangafaili import". 
Ettevõtlusvormid - sisesta "AS,OÜ,MTÜ,TÜ,SA". Selle täitmisel on lihtsam nime otsida, sõltumata kas OÜ on sisestatud nime ette või järel. 
Koosta - märgi valik "Laekumised". Kui soovid ka tasumisi importida, märgi lisaks valik "Tasumised".

Alates 8.5 versioonist lisanduvad Koosta menüü valiku all järgnevad lisavalikud:

  • Tasumised – programm koostab pangafailist leitud info põhjal tasumised.
  • Kanded – programm koostab pangafailist leitud info põhjal finantskanded (näiteks teenustasud).
  • Töötlemata kanded – programm töötleb pangafailis leiduvad sisestused, mille puhul puudub informatsioon, mida nendest koostada. Nendest salvestatakse töötlemata kannetena, mis asuvad moodulis Finants > Registrid > Töötlemata kanded. Seal saad valida, mida nendest edasi koostada tuleks. Samuti saad valida, kas Standard Books jätab sinu valiku järgmiseks impordiks meelde.

3. Moodul Müügiarved - Seadistused - Tasumisviisid. 
Ettevõte arveldusarve ehk IBAN kontonumber peab olema sisestatud veerus "A/a IBAN".

KASUTAMINE:

Koosta internetipangas XML formaadis fail. Erinevatel pankadel on ekspordi toiming erinev.

Koostatud faili importimiseks mine moodulisse Müügiarved - Funktsioonid - Impordid - "Pangafail, SEPA".

- Internetipangas koostatud failist imporditakse laekumiste andmed ka siis, kui tasutava arve numbrit ei leia. Siis tekivad Laekumiste kaardid, kus need arve nr-ta read on osaliselt täidetud.

- Kui selgituse lahtris on mitu arve numbrit (eraldajaks võib olla semikoolon, koolon, tühik, koma, punkt), siis programm ei erista konkreetselt neid arveid, vaid hakkab kuupäevaliselt kronoloogiliselt arveid siduma, arve numbreid ei kontrollita. Ehk seotakse automaatselt kinni maksetähtaja alusel: arve mis tuleb esimesena maksta (kõige kauem võlas olnud arve), see seotakse esimesena, ja siis järgmine maksetähtajalt makstav arve jne.

Kui laekunud summa on suurem, kui kõikide arvete saldo, siis see tekib ettemaksu reana.

- 8.4 ja vanemates versioonides Teenustasusid ei impordita. Need on võimalik sisestada Finants moodulisse kannetena (või koondkandena kord kuus). Alates 8.5 versioonist tekivad teenustasud "Töötlemata kannete" registrisse.

Vaata ka seadistamise VIDEOT

Laekumiste faili importimist on võimalik ka ajastada töövälisele ajale. Kui see variant on vajalik, küsi seadistamise kohta konsultandilt info@excellent.ee

Märksõnad: