Leia kiirelt!

Kuidas pangast tasumisi importida programmi käsitsi?

Pangaväljavõtte import on kasutatav Books 8.4 või uuema versiooniga. Tasumiste import kasutab uut XML formaati, mida kasutavad ühiselt Eesti pangad.

Käsitsi saab kasutaja tasumiste faili importida ainult oma töökohas ja ainult siis kui teised kasutajad on programmist väljunud. See on vajalik selleks, et impordi hetkel ei sisestaks keegi kasutajatest topelt tasumisi.

Käsitsi importimiseks vajalikud seadistused:

1. Tasumiste import otsib failist infot tarnija kohta ja võrdleb Kontakti kaardil järgmiseid väljasid:
1.1. Arveldusarve;
1.2. IBAN kood.
Leides ühe nendest, oskab programm tasutud summa automaatselt siduda õige kliendiga. Kui need on täitmata, otsib programm vastet tarnija nime järgi.
1.3. Tarnija nimi.

2. Et tarnija nime järgi otsimine oleks täpsem, tuleb täita seadistus mooduli Müügiarved - Seadistused  "SEPA pangafaili import". 
Ettevõtlusvormid - sisesta "AS,OÜ,MTÜ,TÜ,SA". Selle täitmisel on lihtsam nime otsida, sõltumata kas OÜ on sisestatud nime ette või järel. 
Koosta - märgi valik "Tasumised".

Alates 8.5 versioonist lisanduvad Koosta menüü valiku all järgnevad lisavalikud:

  • Laekumised – programm koostab pangafailist leitud info põhjal laekumised.
  • Kanded – programm koostab pangafailist leitud info põhjal finantskanded (näiteks teenustasud).
  • Töötlemata kanded – programm töötleb pangafailis leiduvad sisestused, mille puhul puudub informatsioon, mida nendest koostada. Nendest salvestatakse töötlemata kannetena, mis asuvad moodulis Finants > Registrid > Töötlemata kanded. Seal saad valida, mida nendest edasi koostada tuleks. Samuti saad valida, kas Standard Books jätab sinu valiku järgmiseks impordiks meelde.

3. Moodul Ostuarved - Seadistused - Tasumisviisid. 
Sinu ettevõte arveldusarve ehk IBAN kontonumber peab olema sisestatud veerus "A/a IBAN". Täida ka väljad "Pangakood" ja "Pank" (D.osa).

KASUTAMINE:

Koosta internetipangas XML formaadis fail. Erinevatel pankadel on ekspordi toiming erinev.

Koostatud faili importimiseks mine moodulisse Müügiarved - Funktsioonid - Impordid - "Pangafail, SEPA".

- Internetipangas koostatud failist imporditakse tasumiste andmed ka siis, kui tasutud arve numbrit ei leia. Siis tekivad Tasumiste kaardid, kus need arve nr-ta read on osaliselt täidetud.

- Kui maksekorralduse selgituse lahtris on mitu arve numbrit (eraldajaks võib olla semikoolon, koolon, tühik, koma, punkt), siis programm ei erista konkreetselt neid arveid, vaid hakkab kuupäevaliselt kronoloogiliselt arveid siduma, arve numbreid ei kontrollita. Ehk seotakse automaatselt kinni maksetähtaja alusel: arve mis tuleb esimesena maksta (kõige kauem võlas olnud arve), see seotakse esimesena, ja siis järgmine maksetähtajalt makstav arve jne.

Kui tasutud summa on suurem, kui kõikide arvete saldo, siis see tekib ettemaksu reana.

- 8.4 ja vanemates versioonides Teenustasusid ei impordita. Need on võimalik sisestada Finants moodulisse kannetena (või koondkandena kord kuus). Alates 8.5 versioonist tekivad teenustasud Töötlemata kannete registrisse.

Vaata ka pangaimpordi seadistamise VIDEOT

(pangaimport)

Märksõnad: