Leia vastused

Kuidas sisestada Eelarveid?Uuendatud 17. veebruar 2022

Eelarvete registris saad sisestada ettevõtte eelarve Kontode ja Objektide viisi. Programm pakub erinevaid eelarvestamise mudeleid, mida saad omavahel kombineerida. Näiteks:
– absoluutsummad või eelarved iga kuu kohta;
– aastasumma võtmega (näitab, kuidas aastaeelarve summa kuude lõikes jaguneb).

Aasta jooksul on eelarvesummat võimalik muuta. See võib olla vajalik, kui tegelikud summad eelarvest väga erinevad. Eelarvet on siiski soovitav mitte muuta, et oleks võimalik hinnata ka eelarve koostamise kvaliteeti.

Käsitsi Eelarve kaardi sisestamine toimub Finants moodulis registris Eelarved. Alternatiivina saad kasutada registrit Eelarve sissekanded, mis lihtsustab finantskontode eelarvete kaartide koostamist. Kulu ja tulu kontode kohta on võimalik selle abil koostada korraga palju eelarve kaarte. Loe “Eelarve sissekannetest” rohkem SIIT.

Eelarve kaardi sisestamine:

Konto – Sisesta konto number, millele tahad eelarvet koostada. Üks eelarve kaart kehtib ühe konto kohta.

Kommentaar – Programm sisestab siia konto nimetuse.

Objekt – Kui sisestad eelarvet mingi objekti kohta, sisesta selle objeki kood siia. Nii saad lihtsalt koostada eelarveid erinevatele osakondadele.

Periood – Sisesta majandusaasta eelarveperioodi algus- ja lõpukuupäevad.

Baassumma – Eelarveperioodi eeldatav kogusumma. Pea meeles, et müük, tulud, võlad ja omakapital on negatiivsed väärtused, varad ja kulud positiivsed väärtused. Siia sisestatud summat võib käsitleda perioodi kontrollsummana. Kui perioodiks on aasta, võib baassumma jagada kuudele või kvartalitele kõrvalolevas maatriksis. Kuude või kvartalite summad võid sisestada käsitsi võttes aluseks baassumma või võid lasta need arvutada automaatselt vastavalt baassummale kasutades Eelarvevõtit.

Võti – Võtit kasutatakse aasta eelarvesumma jagamiseks kuudele, kui see toimub mingi valemi alusel. Võid näiteks Võtme abil jagada aasta rendisumma kaheteistkümneks võrdseks osaks. Et siduda Eelarvet mingi Võtmega, tuleb kõigepealt sisestada Baassumma. See summa on kogu perioodi (nt aasta) eelarvesumma. Seejärel määra Võti ja sisesta iga kuu või kvartali alguskuupäevad. Perioodi lõike (st ridu) peab olema sama palju, kui Eelarve võtmelgi. Seejärel vali operatsioonide (rattakese) menüüst käsklus ‘Arvuta eelarve summad ümber’. Tabelisse sisestub igale reale vastav summa vastavalt Baassummale ja kasutatud Võtmele. Salvesta kaart.

Kuupäev – Sisesta igale eelarveperioodi lõigule alguskuupäev. Perioodi lõikude arv ei ole ette antud, kuid kui kasutad Eelarve võtit, peab see vastama seal määratud ridade arvule. Kui Eelarvel ja Võtmel on erinev perioodi lõikude arv, ei klapi Baassumma ja Eelarve summa peale ümberarvutust. Eelarvete sisestamisel on mugav kasutada Koopia tegemise võimalust. Nii hoiad kokku aega ja väldid võimalikke sisestusvigu.

Väärtused – Sisesta igale perioodi lõigule absoluutväärtus. Kui Võtit ei ole määratud, liigutatakse sisestatud väärtused parempoolsesse tulpa, kui käivitad operatsioonide menüü funktsiooni ‘Arvuta eelarve summad ümber’. Kui oled määranud Võtme ja Baassumma, käsitletakse siia sisestatud väärtusi lisasummadena, mis lisatakse arvutatud summadele, kui käivitad operatsioonide-menüü funktsiooni ‘Arvuta eelarve summad ümber’.

Eelarve – Programm arvutab selle väärtuse ise, kui käivitadoperatsiooni menüü funktsiooni ‘Arvuta eelarve summad ümber’.

Eelarve summa – Sellel väljal näed Eelarve summat kokku. Erinevalt Baassumma väljast arvutab selle summa programm. Kui Eelarve arvutatakse ümber, jääb Baassumma samaks, et saaksid neid kahte omavahel võrrelda. Eelarve summas arvestatakse ka Väärtuse tulba lisasummasid. Kui Baassumma ja Eelarve summa erinevad, siis võib olla põhjuseks erinev ridade arv.

Kui kõigile ridadele on Väärtused sisestatud või Võti valitud, käivita operatsioonide-menüü funktsioon ‘Arvuta eelarve summad ümber’ ja vajuta “Salvesta” kaardi salvestamiseks.

Vaata üldist eelarvete sisestamise VIDEOT

Objektide kaupa eelarvete sisestamise VIDEO

Eelarvevõtmete kasutamise VIDEO

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus