Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 27. detsember 2023

Kuidas sisestada tasumist valuutas?

Valuutas Tasumise kaardi sisestamine sarnaneb baasvaluutas (kohalikus vääringus) Tasumise sisestamisega. Peamine erinevus sisestamisel tuleb sisse “Panga summa” ja “Saadetud summa” lahtrite täitmisel.

Tasumise sisestamisel saad igale reale määrata erineva valuuta. Seega võid kõik samal päeval toimunud Tasumised registreerida ühe Tasumise kaardina olenemata tehingu valuutast. Vaikimisi eeldab programm, et Tasumine sisestatakse samas valuutas, milles ostuarve koostati. Tasumisele arve numbri sisestamisel sisestub automaatselt ka ostuarve valuuta kood.

S.val” ja “Saadetud summa veergudesse ilmub vaikimisi ostuarve summa ja valuuta. Muuda seda summat ainult juhul kui otsustad tasuda ostuarvet osaliselt.
S. val.” (saadud valuuta) on valuuta, milles makse teostati. Vaikimisi eeldatakse, et tasutud summa on sama valuutas, milles ostuarve väljastati.

“P.val” ja “Panga summa veergudesse sisesta selles valuutas summa, milliselt pangakontolt raha tasuti (näiteks, EUR kontolt).
“P. val” (panga valuuta) tähistab pangakonto valuutat, kust raha üle kantakse.
Kui sa oled Konto kaardile (moodul Üldine > Kontod > väli “Valuuta“) käsitsi määranud valuuta koodi ja see konto on seotud Tasumisviisiga, mida sa Tasumise kaardil kasutad, siis ilmub see valuuta “P.val.” lahtrisse automaatselt ning seda muuta ei saa. Kui sa Konto kaardile valuutat ei ole määranud, siis kasutab programm Baasvaluutat 1., ning vajadusel saad seda Tasumise real muuta.

“A val.”, “Tasumata” ja “Arve summa”

veerud B. vahelehel näitavad, mis valuutas ja summas ostuarve väljastati. “

Tasumata

” näitab tasumata osa, juhul kui on varem osaliselt tasutud.

Näide 1: Ostuarve on koostatud USD valuutas. Arve tasutakse USD-s, kuid EUR pangakontolt. Sellisel juhul
“P.val.” = EUR
“Panga summa” = summa eurodes
“S. val.” = USD
“Saadetud summa” = summa dollarites

Kui sa sisestad ühele Tasumise kaardile samalt pangakontolt tasutud summasid (näiteks, EUR pangakontolt), siis näed Tasumise kaardi all ääres kokku summat. Kui vähemalt ühel Tasumise real on panga valuuta (P.val.) erinev, siis all ääres kokku infot ei kuvata. Originaalvaluutat ehk ostuarve valuutat näed alati B. vahelehel veerus “A.val.

Tavajuhul ei peaks olema vajadust muuta “P.val.” ja “Panga summa” veerge. Kui tehti teadlikult arve osaline makse (või ülemakse), siis muuda “S.val.” ja “Saadetud summa” veerge. Panga summa arvutab siis programm automaatselt ümber, kasutades programmi eelnevalt sisestatud valuutakursse (Üldine moodul > register Valuutakursid). NB! Sisestatud peavad olema nii ostuarve kui ka tasumise kuupäevadega kursid.
Kui sa muudad Panga summat, siis Saadetud summat automaatselt ümber ei arvutata. Panga summa võib muuta juhul, kui panga enda valuutakurss on erinev Standard Booksi sisestatud valuutakursist (Keskpanga kurss), ning panga väljavõttes on tasutud summa erinev Booksi poolt vaikimisi arvutatud summast.


Näide 2:
Said tarnijalt ostuarve 110.00 USD (selle päeva valuutakurss 1 EUR = USD 1.61). Sa eeldad, et arve tasumisel kantakse kontolt 68.32 EUR.  Summa tasumisel pangast avastad, et väljavõttes on hoopis 71.64 EUR. Kui koostad Tasumise kaarti ja valid reale selle arve numbri, siis täidetakse lahtrid nii:
“P.val.” EUR / “Panga summa” 68.32 / “S.val.” USD / “Saadetud summa” 110.00

Muuda “Panga summa” käsitsi 71.64 EUR (“Saadud summa” jääb 110.00 USD):
“P.val.” EUR / “Panga summa” 71.64 / “S.val.” USD / “Saadetud summa” 110.00

Kui salvestada ja kinnitad Tasumise kaardi, siis 3.32 EUR on kursikahjum ning kantakse panga kursikahjumi kontole. Konto võetakse moodulist Ostuarved > Seadistused > Lausendamine, ostud > “Panga kursikahjum” (kasumi korral kasutatakse “Panga kursikasum” kontot).

Programm kasutab hetkel kehtivat Euroopa Keskpanga valuutakurssi, mis on sisestatud Üldises moodulis registrisse “Valuutakursid“. Kursid peavad olema sisestatud enne Tasumise koostamist. Kursse saad sisestada käsitsi või importida automaatselt (loe täpsemalt SIIT)

Kui Tasumisega kaasnevad panga teenustasud, tuleb need sisestada “P.val.” veerus määratud Valuutas.

 

(valuutas tasumine, tasumine valuutas, valuuta makse, valuutamakse, maksed valuutas)

Sind võivad huvitada ka need artiklid:

Kuidas sisestada laekumist valuutas?

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Booksi versiooniuuendus, kevad 2024

22. aprill 2024

Standard Booksil on valminud uus versioon… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

18. aprill 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Flow Finance’i jaoks on Standard Books alati esimene valik

18. aprill 2024

Raamatupidamisteenust pakkuva Flow Finance´i jaoks… Loe edasi