Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 17. august 2023

Kuidas sisestada uut tasumisviisi?

Müügiarved (või Ostuarved) > Seadistused > Tasumisviisid

Tasumisviisid on erinevad võimalused, kuidas sinu kliendid oma arveid tasuvad (ja kuidas sina oma tranijale arveid tasud). Näiteks: sularaha, arveldusarve ja krediitkaart. Paljude firmade jaoks ei ole raamatupidamislikult suurt vahet, kuidas arveid tasutakse, kuid vajadusel saad Standard Booksi seadistada nii, et iga Tasumisviisiga debiteeritakse kindlat Kontot ning vastavad summad tasutakse erinevale pangakontole. Tasumisviise saad kasutada Laekumistel ja tasumistel.

Uue tasumisviisi Lisamiseks liigu esimese vabale reale. Kui soovid tekitada rida vahele, siis loe rea tekitamisest SIIT
Kasutu Tasumisviisi kustutamiseks klõpsa selle rea numbrile, nii et terve rida aktiveerub ja vajuta Backspace-klahvi klaviatuuril.

Kood – anna Tasumisviisile kordumatu kood.
Konto – vali (ctrl+enter) siia kassa, panga või muu konto, mida debiteeritakse iga Laekumise ja krediteeritakse iga Tasumise summas, millel seda Tasumisviisi kasutatakse.
Kommentaar – sisesta lühike kirjeldus.
A/a I IBAN – sisesta siia selle Tasumisviisi puhul kasutatav arveldusarve, kui tegemist pangaga. Selle numbri saad ka maksedokumentidele välja trükkida.
Panga nimi – täitub automaatselt, kui valid järgmises veerus panga.
Pank – 
vali (ctrl+enter) panga kood, kus see arveldusarve asub, kui tegemist on panga kontoga.
Salvesta.
Eelnev on minimaalne info, mis tuleb täita, et saaksid tasumisviisi salvestada ja kasutama hakata.

Lisaväljad:
Mall – Iga Tasumisviisiga saad siduda omaette dokumendimalli. See osutub vajalikuks, kui kasutad Tasumisviise Ostureskontros: saad näiteks igale Tasumiseviisile kujundada erineva maksekinnituse.
Seda välja ei kasutata Müügireskontros: olenemata Tasumisviisist trükitakse kõik Laekumised samale Dokumendimallile.

Objektid – Igale Tasumisviisile saad sisestada kuni 20 komadega eraldatud Objekti. Laekumistest või Tasumistest koostatud Finantskannetel lisatakse need Objektid panga või kassa Kontole (st antud seadistuse A osal määratud Kontole) tehtud konteeringutele. See võimaldab detailset analüüsi osakondade või kulukohtade lõikes. Seda välja näed ka seadistuse D osal.

Tüüp – Sisesta Tasumisviisi tüüp. Võimaliku valikud on Vaba, Saadud tshekid, Oma tshekid, Krediitkaart, Kinnipidamine, Sularaha, Ressurss ja Ettemaks. Enamusel juhtudest kasutatakse tüüpi Vaba. Saadud tshekid, Oma tshekid ja Krediitkaart seovad Tasumisviisid Tshekkide mooduliga (ning neid ei tohiks kasutada, kui ei kasutata seda moodulit). Valikut Kinnipidamine kasutatakse alltoodud erijuhtudel. Valikut Sularaha kasutatakse Tasumistüübi kasutamisel Kassa moodulis.

Alates/Kuni  – Neid välju kasutatakse tasumisviisidele oma numbriseeriate kirjeldamiseks. Laekumistele ja Kassasissetulekuorderitele määratakse numbriseeriad vasakpoolsetel Alates/Kuni väljadel, Tasumistele ja Kassaväljaminekuorderitele parempoolsetel väljadel. Uue toimingu lisamisel sisestub Tasumisviisi määramisel järgmine vaba number vastavast seeriast.
Selleks peab olema märgitud ka Kassa mooduli Kassaraamatu seadistuses valik “Ühised numbriseeriad“. Kui see on märgitud, tuleb Tasumisviis sisestada Arvete ja Ostuarvete Tasumistingimuse väljale. Arve number muutub kohe vastavalt tasumisviisi peal määratud seeriale. Kui Arve või Ostuarve kinnitatakse, loetakse see tasutuks ja mingit konteeringut Müügi- või Ostuvõlgade kontole ei tehta.
NB! Selle võimaluse kasutamisel tuleb jälgida, et Tasumisviiside ja Tasumistingimuste seadistustes oleks kasutatud erinevaid koode. Kui kasutad näiteks koodi C mõlemas seadistuses ja sisestad selle Müügiarvele tasumistingimuse väljale, käsitletakse seda viitena Tasumistingimusele ja mitte Tasumisviisile. Arve number jääb muutmata ning sõltuvalt Tasumistingimusest võidakse Arvet käsitleda tasumata Arvena.

Kanne – Iga numbriseeria puhul on võimalik valida, kas finantskanded koostatakse automaatselt tasumiste või laekumiste kinnitamisel. Valides Ctrl-Enter, saad väljale valida kas Koosta kanne või Ära koosta kandeid. Kui Finants mooduli Allsüsteemide seadistuses on määratud, et tasumistest ja laekumistest kandeid ei koostata, ei loe siin sisestatud muud valikud.
Seda välja kasutatakse ainult siis, kui Kassa mooduli Kassaraamatu seadistustes on märgitud valik “Ühised numbriseeriad” ning kui numbriseeriad on märgitud väljadele Alates/Kuni.

Maksu%, Kassakonto, Maksukonto  – Neid välju kasutatakse juhul, kui raha sissetulekult tuleb tasuda mingit lisamaksu. Kui sellist tasumisviisi kasutatakse Laekumise kaardil, siis kantakse Laekumise kaardi kinnitamisel kogu summa kassa- või pangakontole nagu tavaliselt. Maksu % osas laekunud summast krediteeritakse Maksukontot ning debiteeritakse Kassa(või Panga)kontot.
Kui sellist tasumisviisi kasutatakse Kassasissetulekuorderil, sisestatakse Maksu väljale teatud protsent kogusummast (maksuprotsent määratakse väljal Maksu%). Orderi kinnitamisel krediteeritakse selles summas Maksukontot ning debiteeritakse Kassa(või Panga)kontot.
Neid välju ei kasutata, kui tasumisviisi kasutatakse tasumistel või Kassaväljaminekuorderitel.
KM konteeringud tehakse, kui seadistuses “Lausendamine, müük” on märgitud valik “Konteeri laekumise KM” ning kui igale KM koodile on määratud Laekumise KM konto.

Nõua – Kui laekumisel või tasumisel kasutatakse seda tasumisviisi, kasuta antud välju tagamaks, et väljad “Baasval. 1″ ja “Baasval. 2″ laekumisel või tasumisel sisaldaks väärtusi. Neid väljasid kasutatakse, kui pank rakendab Booksis seadistatust erinevat vahetuskurssi.
Võimalikud valikud on:

– ehk väli “Nõua” ei oma toimet. Vastavalt vajadusele sisesta väljadele Baasval. 1 ja Baasval. 2 väärtused või jäta need tühjaks.

Pangasummad baasvaluutas 1 – Iga antud Tasumisviisiga laekumise ja tasumise Baasval. 1 väli peab sisaldama väärtust, kuid Baasval. 2 jäetakse määramata.

Pangasummad baasvaluutas 1 ja 2 – Iga antud Tasumisviisiga laekumise ja tasumise väljad Baasval. 1 ja Baasval. 2 peavad sisaldama väärtust.

 

(makseviiside, makseviis, pangakaart, pangakaardi, kaardimakse)

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

18. aprill 2024

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock… Loe edasi

Kuidas Viimsi Vesi koostab arveid ühe päevaga?

18. aprill 2024

Viimsi Vesi… Loe edasi

APRILLI NIPINURK – kliendiklassifikaatorid, varjatud rida müügiarvele, automaatlausendite ja arvutusvalemite seadistamine jpm

17. aprill 2024

APRILLI NIPID Mis… Loe edasi