Leia vastused

Kuidas täita seadistus Ümardamine?Uuendatud 23. märts 2023

Kasuta Üldises moodulis Ümardamise seadistust, et määrata kuidas summad ümardatakse.

Aknas on 6 sektsiooni, kus saad määrata summade ümardamise reegleid (Vaikimsi, Vaikimisi valuuta, Kokku, Käibemaks, Kuluhind, Rea summa). Igas sektsioonis on samad valikud (Koma kohti, Samm, Meetod, Suund).

Koma kohti
Määra, mitu kohta peale koma programm peaks kasutama. Näiteks:

2 -ümardamine toimub kahe komakohani (10.13)
1-ümardamine ühe komakohaga (10.1)
0 -komakohti ei kasutata, ainult täisarvud (10)
-1 -ümardamine lähima 10-ni.
-2 -ümardus lähima 100-ni.
Maksimaalne komakohtade arv saab olla 7. Siiski, mõned andmeväljad dokumentidel võimaldavad sisestada ainult kuni 3 komakohta. Näiteks, kogus ja ühikuhind müügiarvel saab olla ainult kuni 3 komakohta.

Samm
Vali, millise sammuga ümardamine teostatakse. Võimalikud valikud on:
ilma –  ümardamine toimub 1 koha kaupa. Näiteks, kui ümardamine on 2 komakohta, siis peale ümardamist saavad summad olla 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 jne.
0.023 ümardatakse 0.02, kasutades seda valikut.

5 -ümardamine toimub 5 sendi täpsusega. Näiteks, kui ümardamine on 2 komakohta, siis peale ümardamist saavad summad olla 0.00, 0.05, 0.10, 0.15 jne.
0.023 ümardatakse 0.00, kasutades seda valikut.

2.5 -ümardamine toimub 2.5 sendi täpsusega. Näiteks, kui ümardamine on 2 komakohta, siis peale ümardamist saavad summad olla 0.00, 0.025, 0.05, 0.075 jne.
0.023 ümardatakse 0.025, kasutades seda valikut. See valik võib arvutustes tekitada lisa komakoha.

Meetod
Vali, kuidas 0.5 ümardatakse. Valikud on:
üles -0.5 ümardatakse 1.0, kui ümardamine on täisarvuni, ilma komakohtadeta.

alla -0.5 ümardatakse 0.0, kui ümardamine on täisarvuni, ilma komakohtadeta.

paarisnumbrile – 0.5 ümardatakse lähima paarisarvuni. Näiteks, kui ümardamine toimub täisarvuni, ilma komakohtadeta, siis
1.5 ümardatakse 2,
2.5 ümardatakse 2,
3.5 ümardatakse 4.

paaritule numbrile -0.5 ümardatakse lähima paaritusarvuni. Näiteks, kui ümardamine toimub täisarvuni, ilma komakohtadeta, siis
1.5 ümardatakse 1,
2.5 ümardatakse 3,
3.5 ümardatakse 3.

lõika -ümardamisel eemaldatakse komakohad. Näiteks, 1.999 ümardatakse 1.99 (kui ümardamine on 2 komakohta),
1.999 ümardatakse 1.9 (kui üks komakoht)
1.999 ümardatakse 1 (kui täisarvuni).

Suund
Suunda kasutatakse ainult siis kui Meetod on valitud “üles” või “alla”. See täpsustab, mida “üles” ja “alla” tähendab negatiivsete numbrite puhul.
“alla” tähendab negatiivseid numbreid. “üles” on alati positiivne.

Kui Meetod on “üles”, siis -1.5 ümardatakse -1,   +1.5 ümardatakse 2.
Kui Meetod on “alla”, siis -1.5 ümardatakse -2,  +1.5 ümardatakse 1.

Ümardamise seadistuses on 6 sektsiooni:
Vaikimisi
See osa kontrollib, kuidas komakohti näidatakse hinna lahtrites ja arvutuslike summade puhul. Näiteks, kui vaikimisi komakohti on 4, näidatakse alati 4 komakohta. Väärtus 1 näidatakse 1.0000, ja 1.25 näidatakse 1.2500.
See osa määrab, mis on maksimaalne komakohtade arv selle seadistuse teistes osades. Näiteks, kui vaikimisi komakohti on 4, siis reasumma ümardatakse 4 komakohani, isegi kui sa teises sektsioonis määrasid komakohtadeks 6 kohta.

Kogused erinevatel dokumentidel ei kasuta seda seadistuse osa. Koguste väljadele saab sisestada alati ainult kuni 3 komakohta. Kui sisestad näiteks 1.1234, siis ümardatakse see 3 komakohani.
Ühikuhinna väljal saab dokumentidel kasutada ainult kuni 3 komakohta, ja alati näidatakse minimaalselt 2. Näiteks, 1 asemel näidatakse 1.00, või 1.123 asemel
näidatakse 1.123.

Kokku
See sektsioon kontrollib summade ümardust KOKKU väljal, mis asub dokumentide all ääres. Komakohti ei saa olla rohkem kui on Vaikimisi komakohti.

Käibemaks
See sektsioon kontrollib käibemaksu summade ümardamist dokumendi iga rea alusel.

Ostuhind
See sektsioon kontrollib lao omahinna arvutamist. Iga kord, kui Artikli kaardil kaalutud keskmist või FIFO hinda uuendatakse (näiteks, kui kinnitad Laosissetuleku), siis kasutatakse hinna arvutamisel siin määratud ümardamise reeglit. Ümardamise tulemusena arvutatud kaalutud keskmist või FIFO hinda näidatakse Laoseisu aruandes ja neid hindu kasutatakse kulukande tegemisel (laost välja liikumised).
Kui sul on Artikli kaardil märgitud, et Ostuhind uueneb automaatselt peale Laosissetulekut, siis uuendamisel kasutatakse siin märgitud ümardamise reeglit.
Komakohtade arv, mis sa siin määrad, võib olla rohkem kui eelpool “Vaikimisi” määrang.

Valuuta ümardamise” seadistuses (Üldises moodulis) ei saa ostuhinna ümardamist määrata, mistõttu ostuhinna ümardamise reeglid võetakse alati siit seadistusest.

Rea summa
Need valikud kontrollivad ümardamist Summade lahtrites, mis tekivad valemi arvutamisel (kogus x ühikuhind).

Allahindluse arvutamine
See sektsioon määrab, kuidas allahindlusi arvutatakse müügi dokumentidel (näiteks pakkumistel, müügitellimusel, arvel, ostutellimusel, lepingul, projekti eelarvel, töölehele).
Teatud olukordades (kui ühikuhind on väike ja kogus suur) võivad anda erineva tulemuse. Kui valida “Summa allahindlus”, siis arvutatakse allahindlus peale koguse ja ühikuhinna korrutamist. Kui valida “Hinna allahindlus”, siis rakendatakse ümardamine ühikuhinnale enne kogusega korrutamist.
Näiteks: saabub 20 000tk ühikuhinnaga 0,05eur ja 25% allahindlusega. Kui on valitud “Summa allahindlus” valik, siis allahindluse kogusumma on 250eur
(20000 x 0.05 = 1000. 25% of 1000 = 250)
Kasutades valikut “Hinna allahindlus”,  siis on kogu allahindlus 200 (25% võetakse 0.05-st, tulemus ümardatakse 2 komakohani,  0.01 x 20000 =200).

KM arvutamine
Määra siin, kuidas käibamaksu ümardatakse.

KM-koodi kohta -iga KM koodi lõikes arvutatakse vahesummad. Need vahesummad siis ümardatakse. Ümardatud vahesummad liidetakse ja saadakse dokumendi koond KM summa.
Rea kohta -iga dokumendi rea lõikes ümardatakse KM summa. Ümardatud ridade summad liidetakse ja saadakse kokku KM summa.

Üldises moodulis on olemas ka teine seadistus “Valuuta ümardamine“, kus saab ümardamise reeglid määrata valuutakoodi lõikes. Kui mõlemad seadistused on täidetud, siis on prioriteetsem Valuuta ümardamise seadistus.

 

(ümardus, ümard., ümardamisrida)

Täname tagasiside eest! Soovi korral lisa oma kommentaar ja kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus