Leia kiirelt!

KUIDAS KONTROLLIDA, KAS E-ARVE ON PROGRAMMIST VÄLJA LÄINUD?Uuendatud 20. aprill 2017

Kui e-arvete funktsionaalsus on aktiveeritud, siis arve kinnitamise hetkel üritab programm automaatselt saata välja e-arve. Kui e-arve täitmisel pole kõik tingimused täidetud, siis ekraanile teadet ei ilmu, kuid saad kontrollida kolmel viisil:

A) Alates 8.5 versioonist on Müügiarvete registri sirvimise aknas uus veerg "E-arv.", mis näitab e-arve saatmise hetkeseisu. Staatused võetakse moodulist Müügiarved > Seadistused > "E-arvete järjekord" > veerg Hetkeseis.

linnuke - e-arve on operaatorile edastatud;
sidekriips - e-arve on programmist saatmisel, järjekorras;
ristike - arve on operaatori poolt tagasi lükatud;
tühi - arve ei ole koostatud e-arvena saatmiseks.

B) Ava müügiarve ekraanile lahti, vali operatsioonide(rattakese) menüüst "Arve hetkeseis".

Programmist saatmisel” - arve kinnitamise järel on e-arve järjekorda suunatud, kuid sellega ei ole veel midagi tehtud.
“Operaatori poolt vastu võetud” - e-arve on saadetud edasi operaatorile, kuid ei ole sealt edasi lõppsaajale liikunud.
Operaatori poolt edastatud” - e-arve on operaatorilt lõppsaajale saadetud.
Operaatori poolt tagasilükatud“ - saatmine ebaõnnestus. Vaata järgmist punkti.

C) Moodulis Müügiarved - Seadistused - "E-arvete järjekord".
Sirvi aknas on näha Hetkeseis.
SENT – operaatori poolt edasi saadetud;
ON HOLD – ühel samas päringus edastataval arvel on viga. Arved kontrollitakse ükshaaval üle;
FAILED – arvet ei saanud edastada.
Kui näed real hetkeseis FAILED, siis ava see kaart ekraanile ning paremast ülemisest nurgast ava kirjaklambri ikoon. Sealt saad avada märke, kuhu on täpsemalt kirjutatud põhjus.

Peamised põhjused:
1. "E-arve konto" kood on puudu või vale (moodul Üldine - Seadistused - "E-teenuste seadistused" - vaheleht "E-arve teenused").
Kontrolli, et siia oleks kopeeritud kood oma e-arve operaatori portaalist. Veendu, et koodi alguses ega lõpus poleks tühikuid.

2. Kliendi koodis (Kontaktide registris) on kasutatud tähti. Kuna kliendikoodi kasutatakse viitenumbri genereerimiseks, siis viitenumbri standard ei luba kasutada tähti. Kui kasutad tähti koodides, siis pead genereerima viitenumbrid hooldusega uuesti (vt juhist SIIT).

Märksõnad: