TSD aruanne

TSD aruande faili importimisel annab Maksuameti koduleht veateated

Kontrolli, kas TSD reakoodid on programmis õiged. Ava moodulis Palk seadistus "Kehtivad TSD reakoodid". Veendu, et seadistus oleks päevakohane ja TSD reakood vastaks tulu liigi koodile. Vajadusel uuenda ja täienda seadistust. 

TSD aruande laadimisel Maksuameti kodulehel ilmub veateade "Faili sisu ei vasta XML skeemile"

Kui oled programmist eksportinud TSD aruande ja importides EMTA kodulehel ilmub teade, et xml fail ei vasta formaadile, siis

1. kontrolli, et kõikidele isikutele on koostatud ja kinnitatud Väljamaksed;

2. kontrolli, et igale töötajale on koostatud Töölepinguid;

3. isikud, mida ei kasutata, oleksid märgitud Suletud.

TSD aruanne näitab vale kuu andmeid

TSD aruanne arvutatakse Väljamaksete kaartidel märgitud kuu järgi. Väljamakse dokumendilt kontrollib programm kuupäeva nii päises kui ka iga rea pealt eraldi. Kui ridadel on kasutatud erinevat kuupäeva kui päises, siis võtab aruanne aluseks ridadele märgitud kuupäevad.

Kuidas esitada elektrooniliselt TSD aruanne 2015 vormi põhjal?

2015. aasta alguses kehtima hakanud uue TSD vormi järgi on võimalik aruanne esitada elektrooniliselt, kui kasutate Standard Books moodulit Palk. Kuna uuendus hakkas kehtima 2015 aastast, siis on see võimalus vaikimisi sees olemas alates Standard Book 7.2 (jaanuar 2015) versioonides. Vanemates versioonide kasutajatel tuleb eelnevalt teha versiooni uuenduse toiming. TSD esitamisest räägitakse täpsemalt järgnevas veebiseminari videos:

https://www.youtube.com/watch?v=y6QI1XwCpgc&spfreload=10

TSD aruande elektroonilist saatmist Maksu- ja Tolliametisse näidatakse ka selles veebiseminari videos:

https://youtu.be/4X3asZevKEU?t=2m16s


Maksed panka

Palga väljamakseid ei õnnestu panka importida, kuigi tavalisi maksekorraldusi ekspordib edukalt.

Kui probleemiks on ainult panga väljamaksete eksportimine, siis tuleks Palga moodulis üle kontrollida töötaja kaardid. Töötajate kaartidel peab olema täidetud Riik = EE
ja IBAN arveldusarve number.

Üldises moodulis Ettevõtte andmete all on mul määratud X arveldusarve number, aga kui soovin koostada palgamaksete faili panga jaoks, siis sinna tuleb teine arveldusarve number?

Selleks, et eksporditavasse palgamaksete faili tuleks õige arveldusarve number, tuleb kontrollida Ostuarvete moodulis seadistust Tasumisviisid, et seal oleks soovitud pangale lisatud ka arveldusarve number.

Kuidas saab väljamakseid saata panka?

Väljamaksete eksportimiseks tuleb eelnevalt ära teha maksete seadistused. Seadistused on samad, mis on vajalikud tavaliste ostuarvete tasumiste tegemiseks. Järgi seadistamiseks neid juhiseid SIIT (punktid 1.-5.)

Kui seadistused on tehtud, siis väljamakseid saad eksportida:
Palga moodul > Funktsioonid > Ekspordid > "Väljamaksete eksport XML faili".

Vaata ka VIDEOT


Teated ekraanil

Puudumise sisestamisel ilmub teade "Puhkuse päevade arv kokku erineb puudumise kalendripäevade arvust"?

Kontrolli Palga mooduli seadistust "Puhkuse saldod". Veendu, et  puhkusesaldod on töötajale sisestatud seadistuste ja kindlasti kinnitatud.

Miks puudumise sisestamisel ilmub teade "Selles perioodis on puudumine registreeritud. Kontrolli kuupäeva!"?

Kui moodulis Palk on isikule sisestatud Puudumine ja sisestada samasse perioodi haigus, siis ilmub hoiatav vastav teade. See aitab vältida, et näiteks puhkuse ajale sisestatakse ka haiguspäevad. 

Mida tähendab teade ”Amet ei ole aktiivne antud kuupäeval"?

Teade ilmub juhul, kui Palga moodulis on töölepingu peal Ameti real täidetud väli "Lõppkp", mis on varasem kui Arvestuse kaardi ridadel "Lõppkp."

Uue Puudumise sisestamisel ilmub teade "Sisesta puudumise tüübi kood”.

Puudumise kaardil tuleb kindlasti täita “Puudumise tüüp”. Valida saab Ctrl+Enterklahvikombinatsiooniga.

Sisestan uut Puudumist, aga saan teate “Sisesta lepingu number”.

Puudumise kaardil tuleb kindlasti täita leping, kelle kohta puudumist sisestatakse. Lepingu lahtris saab valida Ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga.

Töölepingu salvestamisel ilmub teade “Sisesta ameti kood”

Töölepingule peab olema sisestatud vähemalt üks Ameti kood.

Koostan hooldusega Koosta Palgaväljamakse kaardid, saan ekraanile teate “Sisesta Tasumisviis”.

Palgamoodul > Funktsioonid > Hooldused > “Koosta Palgaväljamakse kaardid”määramisaknas tuleb määrata ka Tasumisviis.

Töötaja kaarti sisestades ilmub teade: “On juba registreeritud” .

Kontrollida, et sama koodiga Töötaja kaarti ei oleks juba registreeritud. Proovida sisestada käsitsi järgmine vaba number.

Muud teemad

Kas palgalehel saab näidata ainult neid arvestusi, mis on veel maksmata?

Jah, saab. Selleks tuleb aruande "Palgaleht" määramisaknas valida "Kuva ainult väljamaksmata arvestuskaardid".

Kas on võimalik, et palgaarvestusi e-mailiga saates ei oleks e-maili teksti sisus summasid näha?

Palgaarvestusi on võimalik saata e-mailiga: moodul Palk > Hooldused > "Koosta e-mailid arvestustusest".

Kui soovid, et e-maili sisus ei oleks näha summasid, siis kasuta seadistust "E-mailide tekstid" moodulis "E-mailid ja kaustad".

Koosta uus kaart, vali registrite valikus "Arvestused", mägi linnuke "Jäta välja dokumendi detailne info e-maili sisust".

Kuidas eemaldada aegunud puhkusepäevad?

1. Käivita Palga moodulis hooldus: Koosta puhkuse saldod
Vali jooksev aastaks.
2. Ava seadistus Puhkuse saldod. Kinnitused on nüüd kaartidelt eemaldatud.
3. Ava soovitud töötaja Puhkuse saldo kaart. Aegunud aastaga real mine lahtrisse "Hetkeseis", vali Ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga "Suletud".
4. Kinnita Puhkuse saldo kaardi uuesti.

Milleks on Tasuliigi kaardil valik "Kogu summa täiendav tulumaksu vaba miinimum"?

Palga mooduli Tasuliikide seadistuses on lisandunud uus valik "Kogu summa täiendav tulumaksuvaba miinimum". See on vajalik TSD aruande jaoks , kus kood 1160 on tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud maksuvaba tulu summa.

Palga väljamakse kaardil ei saa muuta netosummat

Alates Books 8.4 (detsember) versioonist ei saa netosummat väljamakse kaardil muuta. Muudatus viidi sisse seoses 2018.a. kehtima hakanud uue tulumaksuvaba miinimumi arvestusega. Kuna palga arvestuse peal võetakse aluseks brutosumma, siis ka väljamakse tuleb arvustada samal alusel.

Netosumma muutmisel ilmub teade "Muuta saab bruto summat".

Muuta on võimalik brutosummat Palga Väljamakse B. osal.
NB! Brutosumma muutmisel peab kasutaja olema kindel summa õigsuses. Vale brutosumma sisestamine võib kaasa tuua ebakorrektse maksuarvestuse.

2017 ja tulumaksuvaba miinimumi arvestamine

Books 8 versioonile

Selleks et programm saaks õigesti arvestada tulumaksuvaba miinimumi ka veel 2017 aasta viimastel päevadel tuleb käivitada üks hooldus: Moodul Palk > Funktsioonid > Hooldused > Uuenda abiregistrite andmeid > Käivita

Tulumaksuvaba miinimumi arvestus Palga moodulis (alates 2018)

2018.aastast muutub tulumaksuvaba miinimumi arvestus nii, et see hakkab sõltuma inimese brutopalgast.
- Kuni 1200 eurose bruto kuupalgani on tulumaksuvaba miinimum 500 eurot;
- üle 2100 eurose brutopalga puhul on tulumaksuvaba miinimum 0;
- 1200-2100 eurose brutopalga puhul arvutatakse tulumaksuvaba minimum(MVT) valemiga:
MVT = 500- 500/900*(BRUTO-1200)

Selleks on Palga moodulisse lisatud uus seadistus "Töötaja TMV miinimumi summa". Uue seadistuse kasutamine on võimalik alates versioonist 8.4 (detsember).
Loe täpsemalt, kuidas seadistused Palga moodulis teha: PDF

Palgalipiku dokumendi trükkimisel ei ilmu kõiki andmeid?

Moodulis Palk on "Dokumendid" nimekirjas kaks valikut: Arvestused ja Väljamaksed. Kui aktiveerid rea ja valid operatsioonide(ratta) menüü alt "Kirjelda dokument", siis avaneb aken, kus on näha olemasolevat või saab siduda dokumendimalli põhja, mida soovid Arvestuste või Väljamakste printimiseks kasutada.

Palga dokumentide jaoks kasutatavad dokumendimallid on natuke erinevad teistest, sest nende puhul tuleb kasutada andmete näitamiseks lahtrit "Välja argument". Kui tavajuhul lisatakse mallile väljad ja väljade nimed, siis Arvestuse ja Väljamakse malli puhul tuleb info nägemiseks täita "Välja argument". 

Lisatud failis on loetletud kõik väljad ja välja argumendid, mida dokumendimallil kasutada saab: DOKUMENDIMALLI KOODID

Alates 8.4 versioonist on lisandunud valikud:
F_CP_ADDTAXSUM" - näitab rea tulumaksuvabamiinimumi(TM) suurendamise summat;
F_CP_ADDTAXSUMTOTAL" - näitab dokumendi jaluses(footer) kokku tulumaksuvabaminimumi(TM) suurendamist;
F_PP_ADDTAXSUM" - tulumaksu suurendamise summa näitamiseks.

Koostasin hooldusega e-mailid palgaarvestusest, aga e-mailid ei jõua kohale. Miks?

Palga moodulis on hooldusfunktsioon "Koosta e-mailid palgaarvestustest". Funktsiooni käivitamisel koostatakse e-mailid kasutaja Postkasti, kus need saab üle vaadata ja siis ära saata.

Funktsiooni kasutamise eeduseks on Kliendihalduse mooduli olemasolu ja täidetud e-mailide seadistused. E-mailide seadistamiseks kasuta seda juhist SIIN

Mida teha, kui töötaja palga arvestus oli varem tööajatabeli alusel, nüüd muutub kindlaks kuupalgaks?

Palga moodulis tuleb töötaja Töölepingul muuta tasuliik. Vana tasuliiki ei tohi kustutada, vaid määrata kehtivuse lõpukuupäev, uuele reale sisestada uus tasuliik uue alguskuupäevaga.

Kuidas saab muuta töölepingu järjekorra numbrit?

Töölepingu seerianumbrit saab valida lepingu kaardi esmasel sisestamisel, enne salvestamist. Uue lepingu koostamisel tuleb valida kõigepealt alguse kuupäev ja seejärel saab kasutaja sisestada käsitsi lepingu numbri. Numbriseeria valimist Ctrl+Enter valikuga antud lahtris kasutada veel ei saa.

Olemasoleval ehk salvestatud töölepingul enam numbrit muuta ei saa.

Palga mooduli küsimuste/vastuste webinari video

Webinari käigus andsime vastused kasutajate enamlevinud küsimustele. Vaata videot SIIT

Kuhu tuleb sisestada töötaja tööaja määrad?

Vali moodul Palk, register Töölepingud, töötaja lepingu kaardi ridadel täida veerg "Koef."

Kuidas muuta sotsiaalmaksumäära?

Kui seadusest tulenevalt muutub sotsiaalmaksu protsent, siis tuleb moodulis Palk teha järgnev muudatus.

1. Mine moodulisse Palk, ava seadistus "Maksud".

2. Leia nimekirjast ja ava ekraanile sotsiaalmaksu kaart (näiteks SM).

3. Ava lehekülg/osa "Summad". Täida ära järgmine vaba rida. NB! Ära muuda ega kustuta olemasolevaid ridu!
Alguskp. - millal uus maksumäär hakkab kehtima;
Lõppkp. - võib jääda tühjaks, kui ei ole teada kehtivuse lõppu;
Alates ja Kuni - millisest summast ja millise summani hakatakse sotsiaalmaksu arvestama. Täida samamoodi nagu eelneval real (näiteks 0,00-9999999,00);
Määr - uus sotsiaalmaksu % (näiteks 32,50).

4. Nüüd salvesta kaart.

Töötajate kaartidel ei ole vaja eraldi sotsiaalmaksumäära muuta.

Kuidas teha avatud kanne preemia kohta, kui netosumma on teada?

1.Kasuta Palga moodulis registrit "Avatud kanded". Sisesta uus Avatud kanne.

2. Neto summa arvuta enne brutoks, sest Palga moodulis arvestus toimub bruto alusel. 

3. "Tariif" väljale sisesta brutosumma. "Kogus" väljale võib sisesta koguseks 1, mis kehtib täissumma kohta. Aga võib jaotada ka päevade kohta ja koguseks märkida siis päevade arv.

Kuidas koostada lahkuvale töötajale lõpparvet Palga moodulis?

Kui toimub töötaja töölepingu lõpetamine, tekib vajadus teha mitmed toimingud ka Palga moodulis. Järgnevalt soovituslikud juhised.

1. Koosta Puudumise kaart. Kui tööleping lõppeb näiteks 15.04.2016, tuleks esimesena koostada saadaolevate puhkusepäevade kohta puudumine, kus sisestada puhkus alates 16.04.16 kuupäevast kuni saadaolevate päevade lõpuni.

2. Kui Puudumise kaart koostatud, siis tuleb koostada puhkusearvestuse kaart (Funktsioonid - Hooldus - "Koosta puhkusearvestuse kaardid"). Hoolduse käivitamisel tekib registrisse Arvestused uus arvestuse kaart, kontrolli ja kinnita see.

3. Kui puhkusearvestuse kaart koostatud, tuleb märkida töölepingu kaardile lepingu lõpukuupäev (antud näites 15.04.2016).

4. Peale töölepingu lõpu kuupäeva märkimist koostada uus palgaarvestus. Palgaarvestus tuleb koostada antud näites 01.-15.04.16 perioodi eest.

 Nüüd on Arvestuste registris kaks arvestust - üks töötasu kohta ja teine puhkusehüvituse kohta.

5. Viimase sammuna koosta uus Väljamakse kaart.

Haigusraha ei ilmu palga arvestuse kaardile. Mis on valesti?

Kui haigusraha ei tule arvestuse kaardile, siis tuleks kõigepealt kontrollida, mis on märgitud Puudumise kaardile "Haiguspäevad" vahelehele väljamakse kuupäevaks. Kui haigus oli näiteks perioodis 01.02.2016 kuni 29.02.2016, siis peaks väljamakse kp olema veebruari kuu oma.

Kui soovite ainult haigusrahasid arvestada, siis "Koosta palgaarvestuse kaardid" hoolduse aknas tuleb märkida tasuliik “Haigus”(vali Ctrl+Enter) ning veebruari kuu periood ning väljamakse kp.

Kuidas programmis parandada palga arvestust, kui info töövõimetuslehe kohta saabus hiljem?

Töötajale on jaanuari kuu eest arvestatud palk ja programmis koostatud Arvestuse kaart(kinnitatud). Samuti on koostatud ja kinnitatud Väljamakse. Veebruaris laekus info, et töötaja oli jaanuaris töövõimetuslehel (lapsehooldus) mitu päeva. Kuidas saab programmis sisse viia parandused?

Lahendus: 
1. ava Väljamakse dokument, eemalda kinnitus, salvesta ja kustuta (Kaart menüü > Kustuta);
2. ava Arvestuse dokument, eemalda kinnitus, salvesta ja kustuta;
3. sisesta haiguse kohta Puudumine registrisse Puudumised;
4. koosta uus Arvestus;
5. koosta uus Väljamakse.

Kas kogumispensioni päringuga kontrollitakse ka pensionimäära protsenti?

Standard Books 7.2 versioonis on võimalik e-teenuse kaudu kontrollida, kas töötaja on liitunud kogumispensioni kogumisega. Siiski ei tagasta päring infot, kas töötaja on liitunud 2% või 3% määraga.

Vastust veebiseminari videost: VASTUS

Kuidas sisestada isapuhkust?

Vaata lahendust veebiseminari videost: 

VASTUS

Millises järjekorras tuleks alustada Palga moodulis andmete sisestamist?

1. Impordi Palga mooduli algseadistused, mis on programmiga kaasas.

2. Sisesta algsaldod.

3. ...vaata edasi veebiseminari VIDEOST

PALGA MOODULI ARUANDED

Juhend on loodud Standard Books 8.4 (2018) versiooni põhjal. Ava juhend siit:  > MOODUL PALK (PDF 10 MB) <

Aruanded, mis on juhendis loetletud (lk 49-61):

- Palga väljamaksed
- Palgaleht
- Palgasedel
- Puhkuse saldo hetkeseis
- Puhkusearvestuse arvutuskäik
- Puhkusereserv
- Puudumised
- Tööajatabelid Töötaja ajalugu
- Vorm TSD

 

Vanema Standard Books 7.2 versiooni palgamooduli videokoolitust saad vaadata SIIT

PALGA MOODULI REGISTRID

Juhend on loodud Standard Books 8.4 (2018) versiooni põhjal. Ava juhend siit: > MOODUL PALK (PDF 10 MB) <

Registrid, mis on juhendis loetletud (lk 28-48):

- Töötajad
- Töölepingud
- Arvestused (sh. Avanss ja Lõpparve koostamine)
- Väljamaksed
- Avatud kanded
- Puudumised
- Tükitööd
- Tööajatabelid

 

Vanema Standard Books 7.2 versiooni palgamooduli videokoolitus saad vaadata SIIT

PALGA MOODULI SEADISTUSED

Juhend on loodud Standard Books 8.4 (2018) versiooni põhjal. Ava juhend siit: > MOODUL PALK (PDF 10 MB) <

Seadistused, mis on juhendis loetletud (lk 4-27):

- Algsaldod - Kasutamata puhkusejääk
- Algsaldod - Puudumised
- Algsaldod - Töötasu
- Ametid
- ISCO koodid
- Kehtivad TSD reakoodid
- Kohtutäiturite kinnipidamised
- Konteerimisgrupid
- Konverteerimine, Tasuliigid
- Lausendamine, palk
- Maksud
- Minimaalne sots.maksu summa
- Minimaalne töötasu
- Numbriseeriad - Arvestused
- Numbriseeriad - Avatud kanded
- Numbriseeriad - Puudumised
- Numbriseeriad - Tööajatabelid
- Numbriseeriad - Töölepingud
- Numbriseeriad - Tükitööd
- Numbriseeriad - Väljamaksed
- Puhkuse saldod
- Puudumise tüübid
- Riiklikud pühad, palk
- Tasuliigid
- TSD paranduse veakoodid
- Tulumaksuvabamiinimumisumma 
- Töötaja tulumaksuvaba miinimumi summa
- Töötundide tüübid
- Tükitöö liigid

 

Vanema Standard Books 7.2 versiooni palgamooduli videokoolitust saada vaadata SIIT

Koostasin palgaarvestuse kaardi, aga tööandja maksud ei arvutata?

Kontrolli Töötaja kaardil, kas tööandja maksud on "Maksud" lehele lisatud.

Sisestasin töötajale puhkuse. Kuidas ma saan vaadata, mis perioodi kasutamata puhkusepäevi programm vähendas?

Ava  Puudmise kaart, osa Puhkusepäevad,  seal on näha, mis perioodi kasutamata puhkusepäevi kasutati.

Sisestasin programmi Puudumise („tööluus” ehk vaba päev), aga töötaja bruto palk ei vähene selle võrra. Mis on valesti?

Kontrolli Palga mooduli seadistust Tasuliigid. Palga tasuliigi juures märkida valik „Proportsionaalselt töötatud ajaga“.

Miks Palgaarvestuse kaartide koostamisel ja kinnitamisel ei teki Finants moodulisse finantskandeid?

Selleks, et tekiks finantskanded peab olema määratud konteerimistgrupp isiku Töölepingu kaardil ning seadistatud konteerimisgrupid (moodul Palk> Seadistused > Konteerimisgrupid).