Leia kiirelt!

Kas saab kasutajale piirata krediidilimiidi muutmist kliendi/kontakti kaardil?

Kontakti kaardill "Tingimuste" lehel saab määrata kliendi krediidilimiidi summa ja limiiti ületatud päevade arvu. Kui kasutajal on lubatud luua uusi konakte või muuta olemasoleva kontakti andmeid, aga ta ei tohiks muuta krediidilimiiti, siis tuleb vastav õigus kasutajagrupil keelata.

Moodulis Üldine - Seadistused - Kasutajagrupid. Leia grupp, kuhu kasutaja kuulub ja ava. Lisa vabale reale

Toiming / Krediidilimiidi muutmine / Ei
Toiming / Krediidilimiidi päevade muutmine / Ei

Vaata ka videot SIIT

Märksõnad: