Leia kiirelt!

Kas saab näha, kes ja millal on dokumenti või kaarti muutnud?

Programmis on võimalik seadistada kaartide ajaloo salvestamine. Peale seadistuse aktiveerimist jätab programm meelde, milline kasutaja koostas kaardi ja kas/kes on seda kaarti hiljem muutnud või trükkinud. Vaikimisi ei ole funktsioon aktiivne, aktiveerimiseks toimi nii:

1. Mine moodulisse Tehnika, ava seadistus "Kaartide ajalugu".
2. Register - määra register, mille osas soovid ajalugu salvestada.
3. Tüüp - vali "Salvesta kasutaja ja aeg" või "Säilita esialgne kaart".
Esimese valikuga salvestatakse kaarti muutnud isiku nimi ja aeg. Teise valikuga salvestab programm ka kõik kaardi olekud enne muutmist.
Kui järgmine veerg "Väljad" on täidetud, siis tuleb siia tüübiks valida "Keep Original Record when field changed".

4. Väljad - kui siia on sisestatud välja kood ja sellel välja sisus kasutaja muudab, siis programm kontrollib tingimusi järgneva kolme veeru järgi (Staatuse väli, Staatus, Väärtus).
Välja nimi tuleb sisestada täpselt nii nagu anmebaasi formaadis kirjeldatud (Näiteks: tegevusetüübi välja kood on "ActType")

5. Staatuse väli - kui kirjeldaud väljal toimub sisu muudatus, siis programm kontrollib tingimusi järgnevas kahes veerus.
6. Staatus - vali Ctrl+Enter sobilik väärtuse märk.
7. Väärtus -

Salvesta seadistus ja tee serverprogrammile restart. Pilveteenuse kasutamisel, pöördu restardi teostamiseks konsultandi poole.

Dokumendi või kaardi ajalugu saad vaadata, avades kaardi ekraanile lahti ja valides "Kaart" menüüst käskluse "Ajalugu".

Märkused:
1. Valiku "Säilita esialgne kaart" puhul on oluline arvestada andmebaasi kasvuga, kuna iga kaardiga tehtud muudatus salvestatakse eraldi.
2. Aruanne näitab muudatusi alates seadistuse aktiveerimisest, mitte varasemaid.
3. E-mailide ajalugu salvestatakse programmis automaatselt, nende jaoks pole seadistuse tegemine vajalik.

Näide: soovime salvestada ajalugu Tegevuste kohta, kui muudetakse tegevuse tüüpi ja Tegevuse liik=Projekt
Register:
Activities
Tüüp: Keep Original Record when field changed
Väljad: ActType
Staatuse väli: TodoFlag
Staatus: "=="
Väärtus: 8 (TodoFlagProject)