Kas teadsid, et Standard Booksis saad….?

Standard Books äritarkvaras on väga palju võimalusi ja funktsioone. Lisame igal kuul 5 tutvustavat nippi, mis aitavad programmi efektiivsemalt kasutusele võtta.

PS: Kui soovid igakuiseid nippe saada oma e-mailile, siis kirjuta sellest meile info@excellent.ee

MAI NIPINURK

Seadistada põhiaknasse lühiteid?
Programmi põhiaknas on olemas isiklik töölaud kuhu on võimalik lisada erinevaid linke, faile, registreid, aruandeid, märkmeid või kaarte. Isiklik töölaud sarnaneb järjehoidjale ning on oma olemuselt võimas tööriist, mis annab kiire ligipääsu nendele programmi osadele, mida kasutate kõige tihemini või mis on töös kõige olulisemad. Loe lähemalt

Personaliseerida e-maili sisu teksti, kui saadan arve e-mailiga?
Näiteks kui soovid, et kõikidele väljasaadetavatele müügiarvetele tuleks alati sama tekst, siis saab seda muuta moodulis Müügiarved ja seadistuses “Arve mail”. Lisaks saab seadistada ka Tellimusi, Pakkumisi, Saldoteatisi jt dokumente. Loe lähemalt 

Kasutada Faktooringu funktsionaalsust kui saabub ostuarve ühelt firmalt, aga tasuma pead teisele ettevõttele?
Kui saabub ostuarve ühelt firmalt, aga tasuma pead teisele ettevõttele, siis sellisel juhul on võimalik kasutada kontakti kaardil lahtrit nimega Faktooring. Sama loogika toimib ka müügiarvetega. Loe lähemalt

Taastada või uuendada programmi sisenemisel parooli?
Tähtis on aeg-ajalt vahetada paroole nii seadmetel kui programmidel. Standard Booksi sisenemine toimub valideeritud kasutajanime ehk personaalne Standard ID-ga. Standard ID on e-maili aadressi kujul ja see tuleb siduda salasõnaga. Kui oled salasõna unustanud või soovid salasõna lihtsalt muuta, siis tuleb minna MyStandardi veebilehele ja teha teatavad toimingud. Loe lähemalt

Vältida väljasaadetavate e-mailide rämpsposti sattumist lisades Excellenti meiliserver oma domeeni usaldatud e-mailide saatjaks?
Kui kasutaja saadab Standard Books programmist välja e-maili, siis saadetakse see välja Excellenti serveris asuvast andmebaasist. Samas saab firma kasutada enda olemasolevaid e-maili aadresse (näiteks: isik@firmanimi.ee). Neid e-maili aadresse haldab teine teenusepakkuja, milleks võib olla Telia, Zone, Veebimajutus vms. Et kirjad ei satuks rämpsposti, tuleb kirja saatjal pöörduda oma e-maili teenusepakkuja poole. Domeeni haldaja loob siis oma serveris spetsiaalsed SPF kirjed, mis lubab emailide saatmist excellent.ee serveri kaudu. Loe lähemalt

 

APRILLI NIPINURK

Kajastada proportsionaalset käibemaksu?
Standard Books tarkvaras saad proportsionaalset käibemaksu arvestada käibemaksukoodide põhjal. Selle jaoks on vaja teha järgmised seadistused: Moodul Finants > Seadistused > Käibemaksukoodid. Lisa uus käibemaksukood, mis vastab sinu ettevõttele määratud sisendkäibemaksu proportsioonile. Loe lähemalt

Viivisarveid sisestada – kuhu ja kuidas?
Viivisarved asuvad samas registris koos tavaliste Müügiarvetega. Viivisarveid on võimalik koostada:
A) hooldusfunktsiooniga, mida on mugav kasutada viivisarvete koostamiseks paljudele klientidele korraga;
B) käsitsi, kui soovid ainult ühele arvele vivisarvet koostada. Loe lähemalt

Koostada märgukirju?
Kui kliendil on tasumata arveid, mille tähtaeg on ületatud, siis tekib vajadus saata kliendile meeldetuletus ehk märgukiri tasumata arve kohta. Kui Saldoteatis sisaldab nimekirja kõikidest tasumata arvetest, siis Märgukiri trükitakse iga arve kohta eraldi lehel. See on vajalik, kui erinevate arvete juurde on vaja lisada erineva sisuga teksti. Loe lähemalt

E-arveid saata Soome?
E-arved on võimalik saata Soome ettevõtetele läbi Fiteki (Unifiedpost) e-arvete operaatori. Eelduseks on, et oled sõlminud Fitekiga teenuse lepingu ja teinud Books tarkvaras vajalikud seadistused e-arvete saatmiseks. Loe lähemalt

Kontrollida, et käibemaksuaruanne näitaks kõiki ridu peale versiooniuuendust?
Käibemaksuaruanne näitab infot vastavalt KM aruande kirjeldusele. Kui käibemaksu aruandes on info puudulik või ei ole näha kõiki ridu, soovitame üle kontrollida kirjeldus (moodul Finants – Seadistused – Aruannete seadistused – Käibemaksuaruanne). Käibemaksuaruande kirjelduses tuleb üle vaadata read ja veerud, mis aruandes puuduvad. Loe lähemalt

MÄRTSI NIPINURK

Koostada lahkuvale töötajale lõpparve?
Standard Books 8.5 versioonis saad lõpparve koostada läbi hoolduse: moodul Palk > Funktsioonid > Hooldus > Koosta lõpparve. Selle funktsiooniga arvestatakse enammakstud puhkuse või kasutamata päevade eest saadav tasu ja samal ajal koostatakse tavapärane palga arvestuse kaart. Loe lähemalt

Saad kliendile väljastada saldoteatist?
PDF FAILI KOOSTAMINE – Saldoteatise väljatrüki võimaluse pakub moodul Müügiarved> Dokumendid > Saldoteatis (kontrolli esmalt, kas sul on selle dokumendi taha kirjeldatud dokumendimall). Saldoteatist on võimalik printida mitmele kliendile korraga. Ava moodul Müügiarved> Dokumendid > Saldoteatis. Ava määramisaken ja tee soovitud valikud.
E-MAILIGA SAATMINE – Saldoteatisi on võimalik ka otse programmist e-mailiga saata. Ava moodul Müügarved > Funktsioonid > Hooldused > “Koosta saldoteatise e-mail“. Hooldus koostab sinu postkasti ettevalmistatud e-mailid, millele on lisatud kliendi saldoteatis pdf-failina. Loe lähemalt

Pärida ka varasema perioodi väljavõtteid, peale pangaliidestuse esmast aktiveerimist?
Kui oled esmakordselt kasutusele võtnud Pangaliidestuse funktsiooni ning soovid importida aktiveerimisest vanemate kuupäevadega pangaväljavõtet, siis mine moodulisse Üldine > Seadistused > Pangaliidestuste seadistused. Vanemate väljavõtete pärimise periood on erinevates pankades erinev. Kui soovid funktsiooniga pärida vanemaid väljavõtteid, täpsusta oma pangast, kui vanu väljavõtteid on võimalik pärida. Alternatiivina saad importida pangaväljavõtte käsitsi, koostades oma internetipangas XML faili. Loe lähemalt

Palga väljamakseid koostada ja saata pankade kaupa?
Pankade kaupa töötasude väljamakse koostamiseks tuleb programmis teha paar seadistust. Seejärel väljamakse koostamisel kontrollib programm Tasumisviisi kaardilt panga koodi ja Töötaja kaardilt panga koodi, ning ühele väljamaksele lisatakse ainult need töötajad, kelle panga kood ühtib tasumisviisi panga koodiga. Loe lähemalt

Kasutada Ümberhindluse registrit, kui soovid registreerida põhivara väärtuse muutumist?
Kui põhivara väärtus langes või tõusis, kuidas seda vormistada? Kasuta Ümberhindluse registrit, kui soovid registreerida põhivara väärtuse muutumist, millega selle põhivara amortisatsiooni peaks edasi arvestama. Kui vaja, võid ühe Ümberhindlusega muuta nii väärtust kui ka amortisatsiooni mudelit.
Vali moodul Põhivara > register Põhivara ümberhindlused ja vajuta nupule Uus. Avaneb uus põhivara ümberhindluse kaart. Loe lähemalt

 

VEEBRUARI NIPINURK

Dokumentidele lisada ka ettevõtte logo?
Dokumentidele nagu arved, tellimused, pakkumised jne saab lisada ka ettevõtte logo. Logo lisamiseks arvele või teistele dokumentidele on vaja logo pildifaili. Logo pildifail tuleb eelnevalt paigaldada serverprogrammi kataloogi sisse. Alates 8.5 versioonist on võimalik kasutajal ise laadida logo failid serverisse, kui kasutajal on programmis vastavad õigused. Loe lähemalt

Telemasse saata koondsaatelehti?
Koondsaatelehed ehk koondlähetused on võimalik Standard Books programmist saata kahel viisil: Moodul Logistika > Registrid > Koondlähetused või Moodul Logistika > Funktsioonid > Ekspordid > Ekspordi koondlähetused – Telema Loe lähemalt

Koostada Kulutuse väljamakse Töötlemata kande kaardist?
Kui impordid Standard Booksi pangaväljavõtte, siis pangatehingud, mis ei ole seotud arvete tasumisega, salvestatakse Finants moodulis “Töötlemata kanded” registrisse. Seal on võimalik tehingu kaardist koostada vajalik dokument, näiteks Väljamakse kaart Kulutuste moodulisse. Loe lähemalt

Kujundatud dokumendimalli viia ühest ettevõttest teise?
Kui oled kujundanud ühes ettevõttes endale sobiva arve, pakkumise või muu dokumendimalli põhja, siis on võimalik seda kasutada ka teistes ettevõtetes. Dokumendimalli on võimalik ettevõttest eksportida tekstifailiks, mida on võimalik omakorda importida teise ettevõttesse. Toimingut on võimalik teha ka kasutaja töökohas klientprogrammis. Loe lähemalt

Müügitellimuste sirviaknas kuvada värve?
Müügitellimused asuvad moodulis Müügihaldus > Registrid > Tellimused. Registri avamisel avaneb nimekiri sisestatud tellimustest, mille hetkeseis on visuaalselt kohe nähtav ja tähistatud eri värvidega.
Ridade märkimine eri värvidega toimub automaatselt, kui on aktiveeritud seadistus moodulis Müügihaldus > Seadistused > Tellimuste seadistused > valik “Kuva sirvi aknas värve“. Loe lähemalt

 

JAANUARI NIPINURK

Salvestada dokumente ja muid faile kontaktikaardil oleva kirjaklambi alla
Kirjaklambri funktsioon mõeldud selleks, et saaksid vajalikule infole kiiresti ligi. Funktsiooni abil saad lisada programmis igale kaardile linke, lepinguid või muid faile. Näiteks, kui soovid kuvada kirjavahetuses kindlat aruannet, siis saab selle sinna külge siduda. Loe lähemalt

Kord kuus tellida andmebaasi hoolduse
Andmebaasi hooldust soovitame teha ka vahetult enne versiooniuuendust. Hoolduse vajadus tekib ka juhul, kui aruannete tulemustes on näha erinevaid tulemusi. Valed tulemused aruannetes on põhjustatud dokumentide või kaartide mitte-tavapärasest muutmisest. Näiteks, dokumentide kustutamine või kinnituste eemaldamine. Samuti võib andmebaasihooldus olla vajalik, kui imporditakse andmeid teistest süsteemidest. Loe lähemalt

Kulusid ja tulusid periodiseerida
Tavaliselt konteeritakse iga arverea kogu summa vastavale Müügi- või Ostukontole. See ei tarvitse aga sobida, kui Arve esitatakse teenuse või lepingu eest, mis kestab pikema perioodi. Sellisel juhul võiks summa Müügi- või Ostukontole kanda järk-järgult kogu teenuse osutamise või lepingu perioodi jooksul, eriti kui lepinguperiood ulatub järgmisse finantsaastasse. Loe lähemalt

Automaatselt tuvastada sama tüübiga pangakandeid
Pangaväljavõtte importimisel tuuakse programmi kõik kanded, mis failis eksisteerivad. Read, mis ei ole seotud arvete laekumisega/tasumisega või mille puhul süsteem ei suuda tuvastada kliendiga/tarnijaga seotud infot, need lisatakse uude registrisse “töötlemata kanded”. Kui kasutaja hakkab koostama Töötlemata kanded registrist dokumenti (laekumine, tasumine, finantskanne või ei koosta), salvestatakse töötlemata kande tüüp ja seos vastava registriga. Loe lähemalt

Saata äritarkvarast e-maile
Programmist on võimalik saata e-maile või ka arveid, pakkumusi ja teisi vajalikke dokumente otse süsteemist. Korrektsete seadistustega saate näiteks saadetud e-maile ka näha kliendi ajaloos. Loe lähemalt

 

 

Tekkis huvi?

Kristi Piper - projektijuht
Kristi Piper
projektijuht

Tutvu Standard Books äritarkvara võimalustega lähemalt: jäta oma e-mail ja me võtame Sinuga personaalselt ühendust.

Aitäh!

Sinu andmed on saadetud.

Viga!

Andmeid ei õnnestunud saata.

Liitu uudiskirjaga

Meie uudiskiri aitab Sul kursis olla viimaste Excellenti uudiste ja tootevärskendustega. Privaatsustingimustega saab tutvuda siin.