Terje Vaikmäe

NIPINURK 2022 – kas teadsid, et Standard Booksis saad….?

Standard Books äritarkvaras on väga palju võimalusi ja funktsioone. Lisame igal kuul 5 tutvustavat nippi, mis aitavad programmi efektiivsemalt kasutusele võtta.

PS: Kui soovid igakuiseid nippe saada oma e-mailile, siis kirjuta sellest info@excellent.ee

DETSEMBRI NIPINURK

Lisada uut majandusaastat?
Uue majandusaasta numbriseeriad tuleb sisestada seadistusse juba enne, kui uus aasta on käes. See on eriti oluline nende dokumentide korral, mis automaatselt Standard Booksi imporditakse (näiteks: Telema tellimused, pangaliidestuste laekumised/tasumised, kanded, tarnijate e-arved jne.)!
Vali moodul Finants > Seadistused > Arvestusaastad. Kontrolli, et arvestusaastad oleks sisestatud kronoloogilises järjekorras, esimesel real kõige vanem aasta. Loe lähemalt

Sisestada uusi numbriseeriaid erinevates moodulites?
Numbriseeria peab igal aastal olema unikaalne, st ei tohi olla sama, mis eelmisel aastal!
Numbriseeriad ehk dokumentide numbrid on võimalik seadistada, kui soovid ühe registri piires kasutada erinevaid numbrite vahemikke. Näiteks, erinevatel kontoritel on oma numbrid või erinevatel müügitiimi liikmetel.
Numbriseeriate seadistused võib uues ettevõttes jätta ka tühjaks, siis hakkab programm dokumente ise automaatselt 1-st numereerima. Majandusaasta vahetumisel siis midagi täiendavalt tegema ei pea. Loe lähemalt

Teha välisvaluuta ümberhindamisi aasta lõpu seisuga Euroopa Panga kursi järgi?
Aruanded Ostureskontro ja Müügireskontro näitavad aastalõpu kuupäevaga tekkinud kursivahesid, kui oled aruande määramisknas märkinud Esitus=Kursivahed. Eelnevalt peavad olema sisestatud 31.12. Euroopa Panga päevakursid.
Finants moodulisse tuleks teha valuutakursi kasumi/kahjumi kanne aruandes toodud kursivahede osas, majandusaasta lõpu (näiteks 31.12.) seisuga. Sellega on tagatud seaduse nõue aastalõpu seisuga inventeerida bilansi varad-kohustused. Loe lähemalt

Ajutiselt piirata kõikide kasutajate õigusi korraga, nii et nad ei saaks ettevõttes midagi muuta?
Kasutajatele on võimalik kasutajaõigustega seadistada piiranguid muudatuste tegemiseks. Kui tekib vajadus aktiveerida üldine piirang kõikidele kasutajatele korraga, et nad ei saaks teha ettevõtte andmetes muudatusi, siis on lihtsam kasutada Tehnika mooduli seadistust. Loe lähemalt

Teada, millise finantskande koostab programm põhivara amortisatsiooni kohta, enne kui lasta see kanne koostada hooldusfunktsiooni alt?
Enne kande koostamist on soovitav üle vaadata, millise kande programm koostaks ning kas kanne on õige. Selleks tuleb käivitada Põhivara mooduli aruanne “Amortisatsiooni kande soovitus”, kus tuleb määrata soovitud periood ja põhivaraklass või põhivara. Aruandes toodud kanne koostatakse alles peale seda, kui käivitada hooldusfunktsioon “Koosta amortisatsiooni kanded” ning määrata samad parameetrid, nagu aruandel. Loe lähemalt

NOVEMBRI NIPINURK

Saad välja saadetud müügiarve e-mailile lisada nupu, millele vajutades saab arve saaja selle koheselt tasuda?
EveryPay liidestus võimaldab kasutada Linkpay funktsionaalsust müügiarvete saatmisel klientidele otse Standard Books programmist e-maili teel. Eesmärk: koostades Booksis müügiarvest e-maili, genereeritakse saadetavale e-mailile automatselt nupp, millele vajutades saab arve saaja selle koheselt tasuda. Loe lähemalt

Seadistada programmi nii, et sisenemisel oleks aktiivne kindel moodul?
Mooduleid on võimalik kasutajal programmi töölaual jooksvalt vahetada, sõltuvalt dokumentidest, mida soovitakse sisestada või andmeid vaadata. Programmi on võimalik seadistada selliselt, et sisenemisel avaneb kasutajale vaikimisi see moodul, mida ta peamiselt kasutab. Näiteks, juhile või pearaamatupidajale avaneb kohe moodul Finants. Loe lähemalt

Saad kiiresti põhiakent avada kui korraga on ees mitu akent?
Põhiakent on võimalik avada või esiplaanile tuua valides Fail menüü alt valiku “Põhiaken“. Windows versiooni kasutajad võivad kasutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+M, Mac operatsioonisüsteemis on kasutusel kombinatsioon Command+M. Loe edasi

Saad määrata mitu koopiat dokumendist trükitakse?
Üldise mooduli Dokumendimallid registrist otsi üles vastav dokumendimall, mille koopiate arvu soovid määrata. Ava see ja vali Operatsioonid nupu alt Koopiad. Koopiate arv lahtrisse märgi koopiate arv kui palju eksemplare antud dokumendi trükkimisel korraga väljastatakse. Loe lähemalt

Firma kviitungeid programmi importida Costpocketi kaudu?
Costpocketi rakendusega saab kuludokumendi või tsekid üles pildistada ja sealt raamatupidajale otse äritarkvarasse saata. Raamatupidajatel võimaldab Costpocket käsitleda kuludokumente otse Standard Booksis. Costpocketist imporditud dokumendid on võimalik edasi suunata ostuarveks või kulutuseks. Loe edasi

OKTOOBRI NIPINURK

Saad kontrollida, kas keegi on dokumendilt kinnituse eemaldanud?
Kinnituste eemaldamine on võimalik, kui kasutajale on antud Kasutajagrupis vastav õigus. Vastava õiguse saab lisada või eemaldada peakasutaja, kellel on volitus Kasutajagruppide seadistust muuta.
Kui on soov näha, kes, millal ja millistel dokumentidel kinnitus on eemaldatud, siis seda näeb Tehnika moodulis – Aruanded – Kinnitamata kaardid. Loe lähemalt

Kasutada Objekti kaardil objekti “hierarhilised objektid”, mida see annab?
Näiteks: soovin saada töötaja Mati ja tema osakonna kulutuste kohta ülevaadet. Iga kord kui töötaja Mati tekitab mingi kulu sisestan ma objekti MATI. Kuna ma soovin ka teada saada kulutusi kogu osakonna kohta kokku ja Mati töötab osakonnas nr.1, pean ma kandele märkima objektiks MATI ja veel lisaks OSAK1. Selleks et ei peaks tegema topelt sisestamist, seadista objekt MATI kaardile Hier.Objektiks OSAK1. Nüüd, kui sisestada objekt MATI finantskandele või ostuarvele, siis sisestub automaatselt ka objekt OSAK1. Loe lähemalt

Kontrollida, kas kõigil kontaktidel on Reg. nr täidetud, et e-arveid saata?
E-arvete saatmiseks peavad klientide andmetes olema täidetud mitmed kohustuslikud väljad, sh. registrinumber või käibemaksukohuslase number. Kui sul on suur klientide andmebaas ja tahad e-arveid kasutama hakata, siis saad aruandest kontrollida, kas kõikidel kontaktide kaartidel on täidetud Reg.nr.1 ja KMKR nr.
Selleks kasuta moodulis Müügiarved > Aruanded > Andmete kontroll (e-arved). Loe lähemalt

Kasutada aruannet “arvete nimekiri”, et näha eraisikutele ja firmadele tehtud müüki?
Kui vajad eraldi statistikat, kui palju on müüdud eraisikutele ja ettevõtetele, saad kasutada Müügiarvete moodulis aruannet “Arvete nimekiri“.
Kui soovid näha ainult eraisikutele väljastatud arveid, siis eemalda valik Tüüp = Ettevõte.
Kui soovid näha ainult ettevõtetele väljastatud arveid, siis eemalda valik Tüüp = Eraisik. Loe lähemalt

Teises programmis koostatud e-arveid importida Standard Booksi?
Teisest programmist on võimalik e-arveid importida Standard Booksi eeldusel, et teine süsteem on võimeline arved eksportima Eesti e-arve standardi formaadis (xml), ning teises süsteemis kasutatavate arvete numbriseeriad on sama loogikaga nagu Standard Booksis (ainult numbriline – ilma tähtede, kirjavahemärkide ja tühikuteta).
Kui oled klientidele koostanud müügiarved teises programmis ja soovid need xml formaadis käsitsi importida Standard Booksi programmi, siis saad seda käsitsi teha moodulis Müügiarved > Funktsioonid > Impordid > E-arve. Loe lähemalt

SEPTEMBRI NIPINURK

Saad näha, kes ja millal on dokumenti või kaarti muutnud?
Programmis on võimalik seadistada kaartide/dokumentide ajaloo salvestamine. Peale seadistuse aktiveerimist jätab programm meelde, milline kasutaja, millal koostas kaardi ja kes on seda kaarti hiljem muutnud. Loe lähemalt

Peita Kalendris tegevusi nii, et teised kasutajad neid ei näeks?
Kui lisad kalendrisse uut tegevust, siis märgi tegevuse kaardil valik “Isiklik”. Sellisel juhul näeb kasutaja oma kalendrid tegevust, kuid teised kasutajad sinu kalendrit vaadates seda tegevust ei näe. Loe lähemalt

Müügimeestele seada piirangu, et arvel ei saaks müügihindu muuta?
Kui müügiarvele sisestada artikkel, siis toob programm automaatselt artikli kaardilt kaasa artikli baas müügihinna. Kasutaja saab artikli ühikuhinna üle kirjutada või muuta, kui vaja. Kui aga kasutaja ei tohiks või puudub tal õigus toodete ja teenuste ühiku hinda muuta, siis saab vastava piirangu seadistada kasutajagrupi kaardil. Loe lähemalt

Kasutada Kasutajagruppide seadistuses “Blokeeri kontod” lahtrit?
Kasutajaõigusi saab seadistada Üldise mooduli seadistuses Kasutajagrupid. Kasutajagrupi kaadil on võimalik kasutada funktsiooni “Blokeeri kontod”.
See võimaldab piirata valitud kontode nägemist Pearaamatu aruandes. Kasutaja, kes kuulub vastavasse kasutajagruppi, ei näe siin määratud kontosid. Loe lähemalt

Müügimehe preemia saab palga moodulise üle kanda?
Kui ettevõttes saavad müügimehed preemiat (arvete käibe või müügikatte pealt), siis see on võimalik Standard Booksis siduda Palga mooduliga nii, et müügimehe preemia võetakse arvesse palgaarvestuste koostamisel.
Kasutades hooldusfunktsiooni Koosta avatud kanne müügimehe preemiast”saab müügimeeste preemiad kanda otse palga moodulisse “Avatud kannete” registrisse. Loe lähemalt

AUGUSTI NIPINURK

Kõikidele süsteemi kasutajatele korraga teadet saata?
Mõnikord võib tekkida vajadus teavitada firmasiseselt kõiki programmi kasutajaid. Näiteks seoses programmi hooldustöödega, versiooni uuendamisest või kiirest koosolekust.
Mine Tehnika moodulisse – ava “Programmi seadistus” – operatsioonide(“ratta”) menüüst vali “Saada süsteemi teade“. Loe lähemalt

Arvet saata e-mailiga mitmele saajale korraga?
Igale kontakti kaardile on märgitud üks peamine e-maili aadress ja peamine kontaktisik, kellele saadetakse programmist näiteks müügiarved või ostutellimused. Sõltuvalt dokumendi tüübist on võimalik saata dokumente ka kliendi mitmele erinevale kontaktisikule korraga. Näiteks, võib saata arved nii ettevõtte raamatupidajale kui finantsjuhile. Loe lähemalt

Seadistada automaatlausendeid ja arvutusvalemeid?
Automaatlausendeid saad kasutada finantskannete, simulatsioonide, ostuarvete ja kulutuste sisestamise lihtsustamiseks. Kui teatud tüüpi kanne kordub pidevalt, saad luua mudeli, kuhu sisestad kogu vajaliku info, näiteks kontonumbrite kombinatsiooni vaid ühel korral. Kui järgmine kord soovid sellist kannet sisestada, võid selle asemel valida automaatfunktsiooni. Sellega koostatakse valmis kanne, mida saad vastavalt vajadusele muuta. Sellisteks näideteks võivad olla palgakanded, püsikulud jne. Automaatlausendid hoiavad kokku töövaeva ja tagavad alati õigete kontode kasutusele. Loe lähemalt

Salvestada “aknaid” sobivasse suurusesse ning asukohta ekraanil?
Iga kasutaja saab oma arvutis seadistada iga akna puhul, kui suur on aken ja kus see ekraanil avaneb. Ava mõni aken, paiguta see sobivasse kohta ja suuruseks, ning vali Aken menüüst valik Salvesta asetus. Loe lähemalt

Kasutada lahtrit “Loe vöötkood”
See funktsioon võimaldab skänneerida toodete vöötkoode, et lihtsustada dokumentide sisestamist Standard Books programmis. Näiteks: kaupade lattu võtmisel, komplekteerimisel või inventuuride tegemisel. Loe lähemalt

JUULI NIPINURK

Kontrollida, kas sisenemise e-mail on kehtiv?
Standard Books programmi pilveversiooni saab siseneda kasutaja e-maili aadressi ja parooliga. E-maili aadress ehk “StandardID” peab olema kehtiv ehk aktiivselt kasutusel ja valideeritud aadress.
Sellepärast on oluline aeg-ajalt kontrollida, kas Standard Booksis määratud sisenemise e-mail on endiselt kehtiv. Kui e-mail ei ole kehtiv, tuleb seda muuta ja uus aadress ka valideerida. Loe lähemalt

Aruannet tõsta Exceli tabelisse
Aruande saatmiseks Excelisse aseta linnuke aruande määramisaknas enne aruande avamist Meedia valikust variandi Excel ette ja vajuta Käivita. Meedia valik asub üldjuhul aruande määramisakna alumises osas, pikemate valikute korral valikuakna osas 2. Loe lähemalt

Määrata, et KMD INF aruandesse ei tuleks kutse-või ametisaladuse hoidmise kohustusega ettevõtete arved?
Vali moodul Müügiarved, register Kontaktid.
Kontakti kaardil “Ettevõtte” vahelehel märgi valik “Ära näita KMD INF lisades”. Loe lähemalt

Pearaamatu aruandes peita sisestaja nime
Pearaamatu aruanne näitab vaikimisi ka isiku koodi ehk kasutajat, kes kande sisestas. Kui soovid aruannet vaadata ilma kasutaja koodita, siis märgi Pearaamatu aruande määramisaknas valik “Peida sisestaja”. Loe lähemalt

Aruande sees otsida infot
Sõltuvalt andete mahust võivad osad aruanded olla päris pikad ja konkreetse info leidmine võib olla tülikas. Konkreetse summa, nimetuse või info leidmiseks saab kasutada aruande päises otsingu lahtrit.
Sisesta otsitav sõna, summa või tähemärgid ja vajuta Enter. Vajutades korduvalt Enter, liigub aruanne järgmise vaste peale. Loe lähemalt

JUUNI NIPINURK

Artikli hetkeseisu akent seadistada ja kasutada?
Artikli hetkeseisu aken näitab abistavat infot, näiteks: artikli kogust laos, tellitud kogust, lähetatavat kogust ning hetke müügikatet.
Funktsiooni saad kasutada Artikli kaardi pealt, kui ka müügitellimuste, ostutellimuste, müügiarvete, lähetuste, laomahakandmiste ning laoliikumiste Operatsioonide menüüst, valides “Artikli hetkeseis“. Loe lähemalt

Lihtsalt kontrollida, kas e-mail on ära saadetud?
Kõige lihtsam viis on vaadata Postkastis e-mailide värve. Kui kasutaja avab põhiaknast oma Postkasti ikooni, siis on näha iga e-maili eraldi reana. Sõltuvalt e-maili saatmise hetkeseisust on igal real oma värv.
Funktsiooni aktiveerimiseks mine moodulisse “E-maili ja kaustad” > Seadistused > E-mailide seadistused > märgi valik “Kuva postkastis e-mailide staatus värviga”. Salvesta. Loe lähemalt

Näha konkreetsest aruandest kõikide kasutajate õiguste loetelu?
Kui sul on vaja nimekirja kõikide Standard Books programmi kasutajate õigustest, et saada kiiresti ülevaade õiguste kehtivusest, siis saad kasutada neid aruandeid: a) Isiku kasutajagrupp (moodul Tehnika > Aruanded)
b) Kasutajaõiguste kontroll (moodul Üldine > Aruanded)
c) Kasutajagrupi aruanne (moodul Tehnika > Aruanded)
Loe lähemalt

Sisestada tasaarveldust?
Ettevõtted, kellel on mõne ettevõttega samaaegselt tehingud nii müügi kui ostuprotsessis ehk tegemist on kliendiga kui ka tarnijaga, siis on võimalik Standard Books-s müügiarvete ja ostuarvete mugav tasaarveldamine.
Moodul Finants > Registrid > Tasaarveldused võimaldab kasutajal luua eraldi kaardi, kuhu sisestatakse ostu- ja müügiarved, mille omavaheline saldo peab olema 0 (null). Tasaarvelduse kaardile sisestatud arvete alusel luuakse finantskanne, mis kannab arvete summad kinni. Loe lähemalt

Kontrollida miks bilansi aruandeaasta kasum/kahjum ei klapi kasumiaruande kasumi/kahjumiga?
1. Konto puudub aruannete kirjelduses.
Peamine põhjus võib olla selles, et oled loonud uue konto (moodul Finants > Registrid > Kontod), kuid pole seda lisanud bilansi või kasumiaruande kirjeldusse. Kui konto on puudu bilansi aruande kirjeldusest, siis ka bilanss pole tasakaalus.
2. Majandusaasta lõpetamise kanne.
Kui majandusaasta on lõppenud, siis tuleb sisestada Finantsis kanne, millega kantakse möödunud aasta kasum või kahjum eelmiste perioodide kasumi/kahjumi kontole. Kande sisestamisel saad võtta aluseks Kasumiaruande aasta kasumi/kahjumi rea tulemuse.Kui oled selle kande sisestanud, siis ei tohi eelmisesse aastasse enam sisestada kandeid ega teha parandusi. Loe lähemalt 

 

MAI NIPINURK

Seadistada põhiaknasse lühiteid?
Programmi põhiaknas on olemas isiklik töölaud kuhu on võimalik lisada erinevaid linke, faile, registreid, aruandeid, märkmeid või kaarte. Isiklik töölaud sarnaneb järjehoidjale ning on oma olemuselt võimas tööriist, mis annab kiire ligipääsu nendele programmi osadele, mida kasutate kõige tihemini või mis on töös kõige olulisemad. Loe lähemalt

Personaliseerida e-maili sisu teksti, kui saadan arve e-mailiga?
Näiteks kui soovid, et kõikidele väljasaadetavatele müügiarvetele tuleks alati sama tekst, siis saab seda muuta moodulis Müügiarved ja seadistuses “Arve mail”. Lisaks saab seadistada ka Tellimusi, Pakkumisi, Saldoteatisi jt dokumente. Loe lähemalt 

Kasutada Faktooringu funktsionaalsust kui saabub ostuarve ühelt firmalt, aga tasuma pead teisele ettevõttele?
Kui saabub ostuarve ühelt firmalt, aga tasuma pead teisele ettevõttele, siis sellisel juhul on võimalik kasutada kontakti kaardil lahtrit nimega Faktooring. Sama loogika toimib ka müügiarvetega. Loe lähemalt

Taastada või uuendada programmi sisenemisel parooli?
Tähtis on aeg-ajalt vahetada paroole nii seadmetel kui programmidel. Standard Booksi sisenemine toimub valideeritud kasutajanime ehk personaalne Standard ID-ga. Standard ID on e-maili aadressi kujul ja see tuleb siduda salasõnaga. Kui oled salasõna unustanud või soovid salasõna lihtsalt muuta, siis tuleb minna MyStandardi veebilehele ja teha teatavad toimingud. Loe lähemalt

Vältida väljasaadetavate e-mailide rämpsposti sattumist lisades Excellenti meiliserver oma domeeni usaldatud e-mailide saatjaks?
Kui kasutaja saadab Standard Books programmist välja e-maili, siis saadetakse see välja Excellenti serveris asuvast andmebaasist. Samas saab firma kasutada enda olemasolevaid e-maili aadresse (näiteks: isik@firmanimi.ee). Neid e-maili aadresse haldab teine teenusepakkuja, milleks võib olla Telia, Zone, Veebimajutus vms. Et kirjad ei satuks rämpsposti, tuleb kirja saatjal pöörduda oma e-maili teenusepakkuja poole. Domeeni haldaja loob siis oma serveris spetsiaalsed SPF kirjed, mis lubab emailide saatmist excellent.ee serveri kaudu. Loe lähemalt

 

APRILLI NIPINURK

Kajastada proportsionaalset käibemaksu?
Standard Books tarkvaras saad proportsionaalset käibemaksu arvestada käibemaksukoodide põhjal. Selle jaoks on vaja teha järgmised seadistused: Moodul Finants > Seadistused > Käibemaksukoodid. Lisa uus käibemaksukood, mis vastab sinu ettevõttele määratud sisendkäibemaksu proportsioonile. Loe lähemalt

Viivisarveid sisestada – kuhu ja kuidas?
Viivisarved asuvad samas registris koos tavaliste Müügiarvetega. Viivisarveid on võimalik koostada:
A) hooldusfunktsiooniga, mida on mugav kasutada viivisarvete koostamiseks paljudele klientidele korraga;
B) käsitsi, kui soovid ainult ühele arvele vivisarvet koostada. Loe lähemalt

Koostada märgukirju?
Kui kliendil on tasumata arveid, mille tähtaeg on ületatud, siis tekib vajadus saata kliendile meeldetuletus ehk märgukiri tasumata arve kohta. Kui Saldoteatis sisaldab nimekirja kõikidest tasumata arvetest, siis Märgukiri trükitakse iga arve kohta eraldi lehel. See on vajalik, kui erinevate arvete juurde on vaja lisada erineva sisuga teksti. Loe lähemalt

E-arveid saata Soome?
E-arved on võimalik saata Soome ettevõtetele läbi Fiteki (Unifiedpost) e-arvete operaatori. Eelduseks on, et oled sõlminud Fitekiga teenuse lepingu ja teinud Books tarkvaras vajalikud seadistused e-arvete saatmiseks. Loe lähemalt

Kontrollida, et käibemaksuaruanne näitaks kõiki ridu peale versiooniuuendust?
Käibemaksuaruanne näitab infot vastavalt KM aruande kirjeldusele. Kui käibemaksu aruandes on info puudulik või ei ole näha kõiki ridu, soovitame üle kontrollida kirjeldus (moodul Finants – Seadistused – Aruannete seadistused – Käibemaksuaruanne). Käibemaksuaruande kirjelduses tuleb üle vaadata read ja veerud, mis aruandes puuduvad. Loe lähemalt

MÄRTSI NIPINURK

Koostada lahkuvale töötajale lõpparve?
Standard Books 8.5 versioonis saad lõpparve koostada läbi hoolduse: moodul Palk > Funktsioonid > Hooldus > Koosta lõpparve. Selle funktsiooniga arvestatakse enammakstud puhkuse või kasutamata päevade eest saadav tasu ja samal ajal koostatakse tavapärane palga arvestuse kaart. Loe lähemalt

Saad kliendile väljastada saldoteatist?
PDF FAILI KOOSTAMINE – Saldoteatise väljatrüki võimaluse pakub moodul Müügiarved> Dokumendid > Saldoteatis (kontrolli esmalt, kas sul on selle dokumendi taha kirjeldatud dokumendimall). Saldoteatist on võimalik printida mitmele kliendile korraga. Ava moodul Müügiarved> Dokumendid > Saldoteatis. Ava määramisaken ja tee soovitud valikud.
E-MAILIGA SAATMINE – Saldoteatisi on võimalik ka otse programmist e-mailiga saata. Ava moodul Müügarved > Funktsioonid > Hooldused > “Koosta saldoteatise e-mail“. Hooldus koostab sinu postkasti ettevalmistatud e-mailid, millele on lisatud kliendi saldoteatis pdf-failina. Loe lähemalt

Pärida ka varasema perioodi väljavõtteid, peale pangaliidestuse esmast aktiveerimist?
Kui oled esmakordselt kasutusele võtnud Pangaliidestuse funktsiooni ning soovid importida aktiveerimisest vanemate kuupäevadega pangaväljavõtet, siis mine moodulisse Üldine > Seadistused > Pangaliidestuste seadistused. Vanemate väljavõtete pärimise periood on erinevates pankades erinev. Kui soovid funktsiooniga pärida vanemaid väljavõtteid, täpsusta oma pangast, kui vanu väljavõtteid on võimalik pärida. Alternatiivina saad importida pangaväljavõtte käsitsi, koostades oma internetipangas XML faili. Loe lähemalt

Palga väljamakseid koostada ja saata pankade kaupa?
Pankade kaupa töötasude väljamakse koostamiseks tuleb programmis teha paar seadistust. Seejärel väljamakse koostamisel kontrollib programm Tasumisviisi kaardilt panga koodi ja Töötaja kaardilt panga koodi, ning ühele väljamaksele lisatakse ainult need töötajad, kelle panga kood ühtib tasumisviisi panga koodiga. Loe lähemalt

Kasutada Ümberhindluse registrit, kui soovid registreerida põhivara väärtuse muutumist?
Kui põhivara väärtus langes või tõusis, kuidas seda vormistada? Kasuta Ümberhindluse registrit, kui soovid registreerida põhivara väärtuse muutumist, millega selle põhivara amortisatsiooni peaks edasi arvestama. Kui vaja, võid ühe Ümberhindlusega muuta nii väärtust kui ka amortisatsiooni mudelit.
Vali moodul Põhivara > register Põhivara ümberhindlused ja vajuta nupule Uus. Avaneb uus põhivara ümberhindluse kaart. Loe lähemalt

 

VEEBRUARI NIPINURK

Dokumentidele lisada ka ettevõtte logo?
Dokumentidele nagu arved, tellimused, pakkumised jne saab lisada ka ettevõtte logo. Logo lisamiseks arvele või teistele dokumentidele on vaja logo pildifaili. Logo pildifail tuleb eelnevalt paigaldada serverprogrammi kataloogi sisse. Alates 8.5 versioonist on võimalik kasutajal ise laadida logo failid serverisse, kui kasutajal on programmis vastavad õigused. Loe lähemalt

Telemasse saata koondsaatelehti?
Koondsaatelehed ehk koondlähetused on võimalik Standard Books programmist saata kahel viisil: Moodul Logistika > Registrid > Koondlähetused või Moodul Logistika > Funktsioonid > Ekspordid > Ekspordi koondlähetused – Telema Loe lähemalt

Koostada Kulutuse väljamakse Töötlemata kande kaardist?
Kui impordid Standard Booksi pangaväljavõtte, siis pangatehingud, mis ei ole seotud arvete tasumisega, salvestatakse Finants moodulis “Töötlemata kanded” registrisse. Seal on võimalik tehingu kaardist koostada vajalik dokument, näiteks Väljamakse kaart Kulutuste moodulisse. Loe lähemalt

Kujundatud dokumendimalli viia ühest ettevõttest teise?
Kui oled kujundanud ühes ettevõttes endale sobiva arve, pakkumise või muu dokumendimalli põhja, siis on võimalik seda kasutada ka teistes ettevõtetes. Dokumendimalli on võimalik ettevõttest eksportida tekstifailiks, mida on võimalik omakorda importida teise ettevõttesse. Toimingut on võimalik teha ka kasutaja töökohas klientprogrammis. Loe lähemalt

Müügitellimuste sirviaknas kuvada värve?
Müügitellimused asuvad moodulis Müügihaldus > Registrid > Tellimused. Registri avamisel avaneb nimekiri sisestatud tellimustest, mille hetkeseis on visuaalselt kohe nähtav ja tähistatud eri värvidega.
Ridade märkimine eri värvidega toimub automaatselt, kui on aktiveeritud seadistus moodulis Müügihaldus > Seadistused > Tellimuste seadistused > valik “Kuva sirvi aknas värve“. Loe lähemalt

 

JAANUARI NIPINURK

Salvestada dokumente ja muid faile kontaktikaardil oleva kirjaklambi alla
Kirjaklambri funktsioon mõeldud selleks, et saaksid vajalikule infole kiiresti ligi. Funktsiooni abil saad lisada programmis igale kaardile linke, lepinguid või muid faile. Näiteks, kui soovid kuvada kirjavahetuses kindlat aruannet, siis saab selle sinna külge siduda. Loe lähemalt

Kord kuus tellida andmebaasi hoolduse
Andmebaasi hooldust soovitame teha ka vahetult enne versiooniuuendust. Hoolduse vajadus tekib ka juhul, kui aruannete tulemustes on näha erinevaid tulemusi. Valed tulemused aruannetes on põhjustatud dokumentide või kaartide mitte-tavapärasest muutmisest. Näiteks, dokumentide kustutamine või kinnituste eemaldamine. Samuti võib andmebaasihooldus olla vajalik, kui imporditakse andmeid teistest süsteemidest. Loe lähemalt

Kulusid ja tulusid periodiseerida
Tavaliselt konteeritakse iga arverea kogu summa vastavale Müügi- või Ostukontole. See ei tarvitse aga sobida, kui Arve esitatakse teenuse või lepingu eest, mis kestab pikema perioodi. Sellisel juhul võiks summa Müügi- või Ostukontole kanda järk-järgult kogu teenuse osutamise või lepingu perioodi jooksul, eriti kui lepinguperiood ulatub järgmisse finantsaastasse. Loe lähemalt

Automaatselt tuvastada sama tüübiga pangakandeid
Pangaväljavõtte importimisel tuuakse programmi kõik kanded, mis failis eksisteerivad. Read, mis ei ole seotud arvete laekumisega/tasumisega või mille puhul süsteem ei suuda tuvastada kliendiga/tarnijaga seotud infot, need lisatakse uude registrisse “töötlemata kanded”. Kui kasutaja hakkab koostama Töötlemata kanded registrist dokumenti (laekumine, tasumine, finantskanne või ei koosta), salvestatakse töötlemata kande tüüp ja seos vastava registriga. Loe lähemalt

Saata äritarkvarast e-maile
Programmist on võimalik saata e-maile või ka arveid, pakkumusi ja teisi vajalikke dokumente otse süsteemist. Korrektsete seadistustega saate näiteks saadetud e-maile ka näha kliendi ajaloos. Loe lähemalt

 

 

Standard Booksi versiooniuuendus, kevad 2024

22. apr. 2024

Versiooniuuendused

Standard Booksil on valminud uus versioon ning alustame järk-järgult klientide üle… Loe edasi

Willenbrock Baltic OÜ: tööleheveebi abil seadmete teenindusprotsessid ülevaatlikuks!

18. apr. 2024

Kasutajalood, Hooldusteenindus, Müük ja ladu

Raske- ja laotehnika edasimüüja Willenbrock Baltic OÜ jaoks katab Standard… Loe edasi

Flow Finance’i jaoks on Standard Books alati esimene valik

18. apr. 2024

Kasutajalood, Raamatupidamine

Raamatupidamisteenust pakkuva Flow Finance´i jaoks on Standard Books oma mitmekesiste… Loe edasi

Kristi Piper
projektijuht

Tekkis huvi? Proovi tasuta!

Tutvu Standard Books äritarkvara võimalustega lähemalt: jäta oma e-mail ja me võtame Sinuga personaalselt ühendust.

Tekkis huvi? Proovi tasuta!

Tutvu Standard Books äritarkvara võimalustega lähemalt: jäta oma e-mail ja me võtame Sinuga personaalselt ühendust.

Aitäh!

Sinu kontaktandmed on meie kliendihaldurile saadetud. Võtame Sinuga ühendust.

Viga!

Andmeid ei õnnestunud saata.

Liitu uudiskirjaga

Meie uudiskiri aitab Sul kursis olla viimaste Excellenti uudiste ja tootevärskendustega. Privaatsustingimustega saab tutvuda siin.

Aitäh!

Sinu kontaktandmed on meie kliendihaldurile saadetud. Võtame Sinuga ühendust.

Viga!

Andmeid ei õnnestunud saata.